print

De uitgestelde aflevering

Wil de patiënt de farmaceutische specialiteit, het medisch voedingsmiddel of medisch hulpmiddel dat zijn arts heeft voorgeschreven niet onmiddellijk ontvangen? Dan kan hij vragen om de aflevering ervan uit te stellen.

Opgelet:
De arts behoudt de mogelijkheid om op het voorschrift uitdrukkelijk te vermelden dat hij geen uitgestelde aflevering wil, ook niet als de patiënt dit aan de apotheker vraagt.

Op deze pagina:


Welke procedure moet de apotheker volgen?


De apotheker:

De volgende elementen moeten worden ingevuld:

  • het volgnummer van het origineel voorschrift (1)
  • de datum van aanmaak van het formulier (2)
  • de naam van de patiënt (3)
  • de voornaam van de patiënt (4)
  • het identificatienummer van de apotheek (5)
  • de niet onmiddellijk afgeleverde farmaceutische specialiteit of magistrale bereiding of medische voeding of medisch hulpmiddel (1 document per uitgesteld product) (6)
  • de naam en het RIZIV-nummer van de voorschrijver (7)
  • de stempel van de apotheek met naam, adres, telefoonnummer en RIZIV-nummer (8)
  • de uiterste geldigheidsdatum (9).

 

 
 
  •  geeft het ingevulde document aan de patiënt.

Opmerking
Dit document blijft geldig gedurende de geldigheidsperiode van 3 maanden van het originele voorschrift.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be