print

Onverklaard overlijden van jonge kinderen: psychosociale ondersteuning van de ouders en de familie en mogelijkheid tot autopsie

Als uw kind vóór de leeftijd van 18 maanden onverwacht en om medisch onverklaarbare redenen overleden is, kan een gespecialiseerd centrum u en uw familie psychosociale ondersteuning aanbieden in de eerste acute fase. Het gespecialiseerd centrum kan ook een autopsie uitvoeren op uw kind om na te gaan wat de oorzaak van het overlijden is.

Op deze pagina:


Kunnen u en uw familie beroep doen op een gespecialiseerd centrum?

U en uw familie kunnen beroep doen op eengespecialiseerd centrum, als uw kind vóór de leeftijd van 18 maanden onverwacht en om medisch onverklaarbare redenen overleden is.

Wat biedt een gespecialiseerd centrum u en uw familie aan?

Een gespecialiseerd centrum zal:

  • u en uw familie psychosociale ondersteuning in de eerste acute fase na het overlijden aanbieden. Hiervoor staat een team bestaande uit een klinisch psycholoog en een maatschappelijk werker of een gegradueerde verpleegkundige in de sociale gezondheidszorg voor u en uw familie klaar.
  • indien u instemt met een autopsie:
    • ervoor zorgen dat uw kind van de plaats van overlijden/opbaren naar het centrum vervoerd wordt, met het oog op autopsie
    • een autopsie uitvoeren op uw kind. Dit zal door een patholoog-anatoom gebeuren.  


Wat moet u doen voordat u en uw familie beroep kunnen doen op een gespecialiseerd centrum?

U moet u richten tot een gespecialiseerd centrum dat u kunt terugvinden in de lijst van gespecialiseerde centra.

Wat moet het gespecialiseerd centrum doen opdat u en uw familie er beroep kunnen op doen?

Het gespecialiseerd centrum moet:

  • nagaan of uw kind voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een tegemoetkoming van zijn ziekenfonds.
  • het ziekenfonds van uw kind door middel van het kennisgevingsformulier op de hoogte brengen dat het aan u en uw familie psychosociale ondersteuning aanbiedt en/of een autopsie heeft uitgevoerd op uw kind.

Zonder tegenbericht van het ziekenfonds kan het centrum psychosociale ondersteuning aanbieden aan u en uw familie, alsook een autopsie uitvoeren op uw kind.

Wat moet u zelf bekostigen?

Het ziekenfonds komt tegemoet in de kosten voor de psychosociale begeleiding, alsook in de kosten voor de autopsie en het ermee gepaard gaande vervoer (derdebetalersregeling). Hiervoor betaalt u geen persoonlijk aandeel (remgeld).

Contacten

Valérie De Meue

Tel: +32(0)2 739 79 64

E-mail: valerie.demeue@riziv-inami.fgov.be