Telegeneeskunde en mHealth-toepassingen

We werken aan een kader voor de tegemoetkoming van telegeneeskunde en mHealth-toepassingen. Op deze pagina kan u alle informatie terugvinden in verband met de tegemoetkoming.

​Hoe een plaats geven aan telegeneeskunde en mHealth binnen het Belgische zorgmodel?

In het kader van actiepunt 19 van het actieplan eGezondheid 2015-2018, hebben wij samen met de FOD Volksgezondheid, het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) en het eHealth-platform een proefproject georganiseerd:  aan de hand van 24 projecten werd nagegaan hoe mHealth-toepassingen in ons zorgmodel kunnen werken. Op basis van de resultaten van dit project werd er een validatiepiramide opgesteld om mHealth een plaats te geven binnen het Belgische zorgmodel.  Het hoogste niveau van deze validatiepiramide (M3) heeft betrekking op de terugbetaling van mHealth-toepassingen. Momenteel werken wij aan het reglementair kader voor een dergelijke tegemoetkoming.

We werken ook aan een tegemoetkoming voor teleconsultatie en tele-expertise.

Juridisch en administratief kader – Standpunten van de actoren: interactieve workshop 21 juni 2019

Op vrijdag 21 juni 2019, hebben we een interactieve workshop rond telegeneeskunde en mHealth-toepassingen georganiseerd. We zullen het verslag van deze interactieve meeting ook op deze pagina publiceren.

Hieronder vindt u de presentaties die tijdens deze workshop aan bod kwamen.

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 24 juli 2019