print

Ziekenhuisverblijven voor “laagvariabele zorg”: Basisprincipes van het systeem

De hervorming van het ziekenhuislandschap zorgde voor een grondige wijziging van de ziekenhuisfinanciering. Sinds 1 januari 2019 is, voor de ziekenhuisverblijven waarbij zogenaamde “laagvariabele zorg” wordt verleend, het bedrag van de honoraria die we vergoeden vastgelegd. Het gaat over standaardiseerbare, weinig complexe zorg, die van de ene patiënt tot de andere en van ziekenhuis tot ziekenhuis weinig verschilt. Het bedrag staat los van het zorgproces voor de individuele patiënt. Deze “globale prospectieve bedragen” variëren naargelang de redenen voor de opname (pathologie) en van de aard van de behandeling, maar zijn in elk ziekenhuis dezelfde.

Welke reglementering geldt? Welk budget? Wat is het risico voor een ziekenhuis dat het systeem niet respecteert? Dit zijn de fundamenten van het financieringssysteem voor laagvariabele zorg in de ziekenhuizen.

Op deze pagina:

Wat is de wettelijke basis voor dit financieringssysteem ?

Is het budget voor de verblijven voor laagvariabele zorg een gesloten of open enveloppe?

Het gaat om een open enveloppe. Het financiële risico voor de zorg die per patiënt wordt verstrekt, wordt door de zorgverleners gedragen; maar het financiële risico voor het totale aantal patiënten wordt door de overheden gedragen.

U vindt hier de globale prospectieve bedragen per patiëntengroep voor 2020.

U vindt hier de globale prospectieve bedragen per patiëntengroep voor 2021.

U vindt hier de globale prospectieve bedragen per patiëntengroep geldig tot 31/05/2022.

U vindt hier de globale prospectieve bedragen per patiëntengroep geldig vanaf 01/06/2022.

U vindt hier de globale prospectieve bedragen per patiëntengroep voor 2023

U vindt hier de globale prospectieve bedragen per patiëntengroep voor 2024

Zijn de nomenclatuurregels nog steeds van toepassing op de verstrekkingen die tijdens de verblijven voor laagvariabele zorg worden verricht?

Ja. Alle nomenclatuurregels (toepassingsregels, enz.) zijn in het financieringssysteem voor laagvariabele zorg behouden.

Welk risico loopt het ziekenhuis dat de principes van het financieringssysteem niet naleeft?

Inbreuken op de conformiteit kunnen aanleiding geven tot:

  • de terugbetaling van de waarde van de verstrekkingen of van het globaal prospectief bedrag die ten onrechte aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging werden aangerekend

en/of

  • een administratieve geldboete van 5 % tot 150 % van de waarde van de terugbetaling. De administratieve geldboete kan geheel of gedeeltelijk met uitstel worden opgelegd.

(GVU-wet van 14.07.1994, art. 142, §1, 2°)

Wie blijft de eigenaar van het honorarium?

De zorgverlener blijft eigenaar van het honorarium.
Voor de artsen is de bepaling opgenomen in artikel 72 van de Code voor medische ethiek: "het ereloon is volkomen eigendom van de arts ongeacht of dit rechtstreeks of door bemiddeling van een gemachtigde wordt geïnd”.

De verdeling van het gedeelte honorarium van het globaal bedrag gebeurt, zoals wettelijk vastgelegd, aan de hand van een door ons berekende verdeelsleutel.

Voor 2020 kan men deze verdeling hier terugvinden.

Voor 2021 kan men deze verdeling hier terugvinden.

Voor 2022 kan men deze verdeling geldig tot 31/05/2022 hier terugvinden.

Voor 2022 kan men deze verdeling geldig vanaf 01/06/2022 hier terugvinden.

Voor 2023 kan men deze verdeling geldig vanaf 01/01/2023 hier terugvinden.

Voor 2024 kan men deze verdeling geldig vanaf 01/01/2024 hier terugvinden.

Uitsluitend ter informatie, leveren wij een identiek bestand door toevoeging van de kwalificatie van de zorgverlener.

 

Contacten

Mickaël Daubie

E-mail: lowvariablecare@hosp.fed.be