print

Brexit: wie heeft via het Protocol recht op terugbetaling van geneeskundige verzorging?

Vanaf 1 januari 2021, zullen de personen die niet onder het Terugtrekkingsakkoord vallen, zich kunnen beroepen op het nieuwe Protocol betreffende de sociale zekerheid, dat tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk is overeengekomen in het kader van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst, voor de terugbetaling van hun geneeskundige verstrekkingen in een grensoverschrijdende situatie die betrekking heeft op de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Op deze pagina:


Het Protocol betreffende de sociale zekerheid voorziet in regels die vergelijkbaar zijn met de Europese regels voor de coördinatie van socialezekerheidsstelsels.  Voor wat betreft de geneeskundige verzorging, betekent dat Belgische/EU-verzekerden of Britse verzekerden, kunnen genieten van een terugbetaling van geneeskundige zorg in geval van:

  • wonen,
  • tijdelijk verblijf
  • of geplande zorg

in het ander land, op basis van de draagbare documenten S1, S2, Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) of tijdelijk vervangingsbewijs onder dezelfde voorwaarden als deze voorzien in de Europese reglementering behoudens een aantal uitzonderingen (zoals bijv. geen terugbetaling van IVF-behandelingen).

Contacten

Geneeskundige verzorging – internationale relaties

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be