print

Ziekenhuisverblijven voor “laagvariabele zorg”: Monitoring van ziekenhuizen

Sinds 1 januari 2019 is, voor de ziekenhuisverblijven waarbij zogenaamde “laagvariabele zorg” wordt verleend, het bedrag van de honoraria die we vergoeden in elk ziekenhuis hetzelfde. Het gaat over standaardiseerbare, weinig complexe zorg, die van de ene patiënt tot de andere en van ziekenhuis tot ziekenhuis weinig verschilt.

We zorgen voor een monitoring van dit financieringssysteem bij de ziekenhuizen.

Op deze pagina:


Monitoring van het financieringssysteem voor laagvariabele zorg bij de ziekenhuizen

Welk orgaan staat in voor de follow-up van het financieringssysteem?

Het Verzekeringscomité van het RIZIV waarin de belangrijkste actoren (artsen, ziekenhuizen, paramedici en verzekeringsinstellingen) zijn vertegenwoordigd, treedt sinds de start van het nieuwe systeem als overlegplatform op.

Hoe monitoren we het financieringssysteem?

Er worden analyses uitgevoerd op basis van gekoppelde gegevens door de Technische Cel voor de verwerking van de gegevens met betrekking tot de ziekenhuizen met het oog op de follow-up, de controle en de monitoring van het financieringssysteem. Er is een nauwe samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid en het RIZIV en zij buigen zich over de vragen:

  • de transferts van patiënten tussen ziekenhuizen
  • het risico op onderconsumptie
  • de heropnames
  • enz.

Controleert de administratie de concordantie tussen de DRG (Diagnosis-related group)van de facturatie en de DRG berekend op basis van de MZG (Minimale Ziekenhuisgegevens)?

Ja. De Interadministratieve cel controleert de concordantie en onderzoekt de discordanties in de facturatie.

Waarom is het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bij de monitoring betrokken hoewel de geneesmiddelen nog niet in het globaal prospectief bedrag zijn opgenomen?

In het kader van de redesign van de federale gezondheidszorgadministraties hebben we samen met de FOD Volksgezondheid en het FAGG de Eenheid Audit Ziekenhuizen opgericht, waarbij teams samengesteld uit de 3 administraties audits in de ziekenhuizen uitvoeren.

Kunnen de verzekeringsinstellingen controles op de MZG van de ziekenhuizen verrichten?

Nee. Zij ontvangen dezelfde informatie als voorheen (facturatie van de verstrekkingen aan 0 EUR), aangevuld met het pseucodenummer van de patiëntengroep.

Contacten

Mickaël Daubie

E-mail: lowvariablecare@hosp.fed.be