print

Diabetes: tegemoetkoming in de kosten van diëtetiek- en podologieverstrekkingen

U kunt als diabetespatiënt, onder bepaalde voorwaarden, gebruikmaken van diëtetiek- en podologieverstrekkingen als u gevolgd wordt via het zorgmodel/voortraject “opvolging van een patiënt met diabetes type 2” of een zorgtrajectcontract ondertekende of gevolgd wordt in een gespecialiseerd en geconventioneerd centrum (overeenkomst voor zelfregulatie van diabetes mellitus en/of overeenkomst gesloten met de voetklinieken).

Op deze pagina:


In welke gevallen kan u gebruik maken van deze diëtetiek- en podologieverstrekkingen?

Om gebruik te kunnen maken van diëtetiek- en podologieverstrekkingen (voorzien in het kader van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen) moet u een diabetespatiënt zijn die:

Naargelang uw situatie, moet u aan specifieke voorwaarden voldoen.

Wat zijn de specifieke voorwaarden om gebruik te kunnen maken van deze diëtetiek- en podologieverstrekkingen?

Meerdere situaties zijn mogelijk :

1. U wordt gevolgd via het zorgmodel “opvolging van een patiënt met diabetes type 2” of u hebt een zorgtrajectcontract ondertekend.

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • Diëtetiekverstrekking

Om gebruik te kunnen maken van diëtetiekverstrekkingen moet u een voorschrift hebben.

  • Als u gevolgd wordt via het zorgmodel “opvolging van een patiënt met diabetes type 2”, een voorschrift van de huisarts die uw Globaal Medisch Dossier (GMD) beheert of van een huisarts die deel uitmaakt van een geregistreerde groep van huisartsen waarvan een lid uw GMD beheert, en dit voor zover die huisarts de verstrekking 102852 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen heeft aangerekend. Als u bent ingeschreven in een medisch huis moet de verstrekking 109594 worden aangerekend (en niet de verstrekking 102852).
  • Als u een zorgtrajectcontract ondertekende een voorschrift van uw huisarts die het zorgtrajectcontract ondertekende of van een andere huisarts die toegang heeft tot uw GMD.

U moet een ambulante patiënt zijn (patiënt die niet in het ziekenhuis is opgenomen).

Enkel een diëtist die beschikt over een RIZIV-nummer kan u deze zorg verlenen.

 • Podologieverstrekking

Om gebruik te kunnen maken van podologieverstrekkingen moet u een voorschrift hebben.

  • Als u gevolgd wordt via het zorgmodel “opvolging van een patiënt met diabetes type 2”, een voorschrift van uw huisarts die uw GMD beheert of van een huisarts die deel uitmaakt van een geregistreerde groep van huisartsen waarvan een lid uw GMD beheert, en dit voor zover die huisarts de verstrekking 102852 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen heeft aangerekend. Bent u ingeschreven in een medisch huis, dan rekent het medisch huis de verstrekking 109594 aan (en niet de verstrekking 102852).
  • Als u een zorgtrajectcontract ondertekende, een voorschrift van uw huisarts die het zorgtrajectcontract ondertekende of van een andere huisarts die toegang heeft tot uw GMD. Ook uw endocrino-diabetoloog die het zorgtrajectcontract mee ondertekende kan een voorschrift schrijven.

U moet deel uitmaken van een van de volgende groepen:

  • groep 1: verlies van gevoeligheid in de voet op basis van een 10 g-monofilament
  • groep 2a: lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°
  • groep 2b: ernstiger orthopedische afwijkingen
  • groep 3: vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot

U moet een ambulante patiënt zijn (patiënt die niet in het ziekenhuis is opgenomen).

Enkel een podoloog die beschikt over een RIZIV-nummer kan u deze zorg verlenen.

2. U wordt gevolg in een gespecialiseerd centrum voor zelfregulatie van diabetes mellitus

 • Diëtetiekverstrekking

U komt niet in aanmerking voor een vergoeding van diëtetiekverstrekkingen. Immers, voor patiënten die gevolgd worden in een gespecialiseerd centrum voor zelfregulatie van diabetes mellitus, bevatten de programma’s die die centra aanbieden al de diëtetiekbegeleiding.

 • Podologieverstrekking

Om gebruik te kunnen maken van podologieverstrekkingen moet u een voorschrift hebben:

  • van uw huisarts die uw GMD beheert of van een huisarts die deel uitmaakt van een geregistreerde groep van huisartsen waarvan een lid uw GMD beheert of
  • van de arts die bevoegd is om programma’s voor te schrijven in het kader van de overeenkomst, gesloten met een gespecialiseerd centrum voor zelfregulatie van diabetes mellitus.

U moet deel uitmaken van een van de volgende groepen:

  • groep 1: verlies van gevoeligheid in de voet op basis van een 10 g-monofilament
  • groep 2a: lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°
  • groep 2b: ernstiger orthopedische afwijkingen
  • groep 3: vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot

U moet een ambulante patiënt zijn (patiënt die niet in het ziekenhuis is opgenomen).

De zorg moet worden verstrekt door een podoloog die beschikt over een RIZIV-nummer.

3. U wordt enkel gevolgd in een voetkliniek

U hebt dus geen zorgtrajectcontract ondertekend en u wordt niet gevolgd in een gespecialiseerd centrum voor zelfregulatie van diabetes mellitus.

 • Diëtetiekverstrekking

Om gebruik te kunnen maken van diëtetiekverstrekkingen moet u een voorschrift hebben van uw huisarts die uw Globaal Medisch Dossier (GMD) beheert of van een huisarts die deel uitmaakt van een geregistreerde groep van huisartsen waarvan een lid uw GMD beheert en dit voor zover die huisarts de verstrekking 102852 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen heeft aangerekend. Bent u ingeschreven in een medisch huis, dan rekent het medisch huis de verstrekking 109594 aan (en niet de verstrekking 102852). Dit veronderstelt dus dat u vooraf gevolgd moet worden via het zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2”.

U moet een ambulante patiënt zijn (patiënt die niet in het ziekenhuis is opgenomen).

De zorg moet worden verstrekt door een diëtist die beschikt over een RIZIV-nummer.

 • Podologieverstrekking

Om gebruik te kunnen maken van podologieverstrekkingen moet u een voorschrift hebben:

  • van uw huisarts die uw GMD beheert of van een huisarts die deel uitmaakt van een geregistreerde groep van huisartsen waarvan een lid uw GMD beheert en dit voor zover die huisarts de verstrekking 102852 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen heeft aangerekend. Als u bent ingeschreven in een medisch huis moet de verstrekking 109594 worden aangerekend (en niet de verstrekking 102852). Dit veronderstelt dus dat u vooraf gevolgd moet worden via het zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2” of
  • van de arts die bevoegd is om programma’s voor te schrijven in het kader van de overeenkomst, gesloten met de voetkliniek.

U moet deel uitmaken van een van de volgende groepen:

  • groep 1: verlies van gevoeligheid in de voet op basis van een 10 g-monofilament
  • groep 2a: lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°
  • groep 2b: ernstiger orthopedische afwijkingen
  • groep 3: vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot

U moet een ambulante patiënt zijn (patiënt die niet in het ziekenhuis is opgenomen).

De zorg moet worden verstrekt door een podoloog die beschikt over een RIZIV-nummer.

Op hoeveel diëtetiek- en podologieverstrekkingen hebt u recht?

Als u gevolgd wordt via het zorgmodel/voortraject “opvolging van een patiënt met diabetes type 2” of een zorgtrajectcontract ondertekende hebt u recht op:

 • 2 diëtetiekverstrekkingen per kalenderjaar, die op dezelfde dag kunnen plaatsvinden;
 • 2 podologieverstrekkingen per kalenderjaar, die niet op dezelfde dag kunnen plaats vinden.

Als u gevolgd wordt in een gespecialiseerd centrum voor zelfregulatie van diabetes mellitus, hebt u recht op een terugbetaling van 2 podologieverstrekkingen per kalenderjaar (die niet op dezelfde dag kunnen plaatsvinden). U hebt geen recht op vergoeding van diëtetiekverstrekkingen.

Als u enkel gevolgd wordt in een voetkliniek (en dus geen zorgtrajectcontract ondertekende en niet gevolgd wordt in een gespecialiseerd centrum voor zelfregulatie van diabetes mellitus), heeft u per kalenderjaar recht op een terugbetaling van 2 podologieverstrekkingen (die niet op dezelfde dag kunnen plaatsvinden) en 2 diëtetiekverstrekkingen (die op dezelfde dag kunnen plaatsvinden).

Wat moet de diëtist of podoloog doen om deze diensten te kunnen verstrekken?

Nadat u met het geschikte voorschrift bij een erkende diëtist of podoloog bent geweest, geeft deze u een getuigschrift voor verstrekte hulp. Hiermee kunt u een tegemoetkoming van uw ziekenfonds krijgen.

Wat betaalt u voor deze verstrekkingen?

Voor elke verstrekking die u kreeg, moet u uw persoonlijk aandeel (uw eigen bijdrage) betalen.

Contacten

Florence Levêque

Tel: +32(0)2 739 78 08

E-mail: Florence.Leveque@riziv-inami.fgov.be