Farmaceutische industrie

Als u in de farmaceutische industrie werkt, dan vindt u hier specifieke info die voor u bestemd is.


Terugbetaling van geneesmiddelen: wat is gewijzigd sinds 1 april 2019

Een nieuwe definitie voor de ‘goedkope’ en ‘goedkoopste’ geneesmiddelen, de facturatie per ziekenhuis, het voorschrijven van goedkope en goedkoopste geneesmiddelen in het ziekenhuis: de wijzigingen in de terugbetaling van geneesmiddelen.

​Interactieve diensten

U krijgt hier toegang tot een aantal beveiligde interactieve diensten.

Verbintenis

Document van verbintenis – Model a van bijlage III van het K.B.van 1 februari 2018

Richtlijnen voor het indienen van CTG dossiers

U vindt hieronder de meest recente richtlijnen voor het indienen van een CTG dossier. De aanvragers zijn verplicht ze na te leven teneinde een geldig en ontvankelijk dossier te kunnen indienen.

Procedures elektronische indiening

Vanaf 1 juni 2019 worden er, in het kader van het K.B. van 1 februari 2018, procedures voorzien voor de elektronische indiening. Hieronder vindt u de beschrijving terug van de verschillende bestaande procedures:

Memo prijs

Aanvragen van wijziging van de vergoedingsmodaliteiten

Richtlijnen betreffende de formulering en de motivering van voorstellen door de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen (cfr. art. 59 van het K.B. van 01.02.2018)

Externe expert die klinische ervaring heeft met de betrokken specialiteit

Deze aanvraag kan enkel plaatsvinden in het kader van dossiers tot opname voor een weesgeneesmiddel of voor een specialiteit door de aanvrager geklasseerd in meerwaardeklasse 1 of van een individuele herziening of van een aanvraag voor vergoeding van een nieuwe indicatie waarvoor er een therapeutische of sociale nood bestaat, en dit,  ten laatste 2 maanden  vóór de indiening van het dossier.

Procedure aanvraag externe expert (vanaf 1juni 2019)

Ministeriële beslissingen en CTG evaluatierapporten

Onze webapplicatie laat toe volgende documenten op te zoeken en te downloaden:

  • de beslissingen van de Minister Sociale Zaken (elke ontvankelijke aanvraag leidt tot een ministeriële beslissing)
  • de samenvattingen van de definitieve evaluatierapporten van de CTG.

Gegevensaanvraag bij het InterMutualistisch Agentschap (IMA) in het kader van een overeenkomst “art. 81/111” of in het kader van een individuele herziening

U vindt hier de meest recente richtlijnen voor het indienen van gegevensaanvraag bij het InterMutualistisch Agentschap (IMA) in het kader van een overeenkomst “art. 81/111” of in het kader van een individuele herziening.

 

Recent gewijzigde pagina's - Enhanced version of the out-of-the-box Content Query WebPart  Recent gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 10 november 2020