print

Uw recht op terugbetaalde zorg als persoon ‘ten laste’

Onder bepaalde voorwaarden, kunt u ingeschreven worden als persoon ten laste van iemand en zo zorg krijgen via de verplichte ziekteverzekering op basis van diens rechten. U hoeft dan zelf geen bijdrage te betalen.

Op deze pagina:

In welke situaties kan u persoon ten laste zijn?

Er bestaan 4 categorieën waarin u persoon ten laste kan zijn:

 • Echtgeno(o)t(e) ten laste
 • (wettelijk of niet) Samenwonende ten laste
  Iemand mag slechts één samenwonende ten laste hebben: iemand mag geen samenwonende ten laste hebben indien die gehuwd is of, ingeval van feitelijke scheiding, de echtgeno(o)t(e) ten laste is.
 • Kind ten laste (onder de 25 jaar)
  Naargelang de situatie kunnen de kinderen ten laste ingeschreven zijn ten laste van één van hun ouders, grootouders of persoon met wie zij samenwonen en die instaat voor hun onderhoud.
 • (groot)ouders ten laste
  Deze categorie beoogt de ouders, grootouders en andere voorouders van de gerechtigde, alsook zijn schoonouders.
   

Wat zijn de voorwaarden om ingeschreven te zijn als persoon ten laste?

Om ingeschreven te kunnen zijn ten laste van een ander persoon met recht op ziekteverzekering, moet u voldoen aan 3 hoofdvoorwaarden. Naargelang de categorie van persoon ten laste zijn bepaalde voorwaarden niet van toepassing.

 • Uw eigen inkomsten mogen een bepaald grensbedrag niet overschrijden.
  Het betreft uw beroeps- en vervangingsinkomsten.
  Deze voorwaarde is niet van toepassing op de kinderen ten laste.
 • U kunt niet beschikken van een gratis recht op geneeskundige verzorging.
  U beschikt van een gratis recht wanneer u ingeschreven kan worden zonder persoonlijke bijdragen te moeten betalen specifiek voor de geneeskundige verzorging. Bijvoorbeeld, gepensioneerden en werklozen beschikken over een gratis recht en kunnen dus geen persoon ten laste zijn. De loontrekkenden beschikken over een gratis recht als het bedrag van hun inkomens minimumbedrag bereikt.  
  Deze voorwaarde is ook van toepassing op kinderen ten laste.
 • U moet samenwonen bij wie u ingeschreven bent als persoon ten laste.
  Dit geldt niet voor kinderen ingeschreven ten laste van hun ouders. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de echtgenoten ten laste hiervan ook vrijgesteld zijn.
   

Hoe kan u zich inschrijven als persoon ten laste?

De persoon (gerechtigde)bij wie u ingeschreven wil worden, contacteert zijn ziekenfonds. Deze zal een inschrijvingsformulier bezorgen om in te vullen en terug te sturen samen met een verklaring op erewoord waarop uw inkomsten en de nodige bewijsstukken vermeld staan.

Wat gebeurt er wanneer u niet meer voldoet aan de voorwaarden?

Wanneer u niet meer voldoet aan ten minste één van de voorwaarden om ten laste van uw iemand te zijn, verliest u uw hoedanigheid van persoon ten laste en moet u zich normaal gezien zelf inschrijven bij een ziekenfonds naar keuze.

Dit is het geval wanneer u als loontrekkende, werkloze of gepensioneerde een “gratis recht” kunt genieten of wanneer uw persoonlijk inkomsten het reglementair grensbedrag overschrijden.

Wanneer u een nieuwe job begint, wordt uw ziekenfonds op de hoogte gebracht via de DIMONA-aangifte die uw werkgever heeft ingevuld. Uw ziekenfonds neemt contact met u op om u uit te nodigen zich in te schrijven als gerechtigde loontrekkende.
Reageert u niet op deze uitnodiging?  Dan gaat u automatisch akkoord met deze inschrijving en wordt u automatisch ingeschreven als gerechtigde loontrekkende. U bent ook vrij om zich in te schrijven bij een andere ziekenfonds.

Bent u van mening dat u nog steeds voldoet aan de voorwaarden om persoon ten laste te blijven (bijvoorbeeld als u weinig werkt)? Dan kan u besluiten om persoon ten laste te blijven door de verklaring op erewoord betreffende de inkomsten van de persoon ten laste in te vullen (voor de andere personen ten laste dan de kinderen).