print

(Neuro)locomotorische ziekten en handicaps: tegemoetkomingen voor zorg in gespecialiseerde centra

Als u een (neuro)locomotorische ziekte of handicap hebt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kunt u terecht in een gespecialiseerd centrum. Uw ziekenfonds komt dan tegemoet in de kosten.

Op deze pagina:


​Locomotorische en neurologische aandoeningen (algemeen)

Als u lijdt aan een locomotorische of neurologische aandoening, dan kan u terecht in een algemeen revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische aandoeningen. Het doel van revalidatie in zo’n centrum is uw toestand, zelfredzaamheid en psychologisch welzijn verbeteren om zo te komen tot een zo goed mogelijke sociale en professionele (re-)integratie.

Uw revalidatie in een algemeen of specifiek revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische aandoeningen kunt u soms voortzetten en afronden in een ander revalidatiecentrum (onder andere de R30-R60-revalidatiecentra).

Spina bifida

Als u aan spina bifida lijdt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kunt u terecht in een gespecialiseerd centrum. Zo’n centrum zal onderzoeken:

  • op welke vlakken u moeilijkheden ondervindt
  • wat de oorzaken van de moeilijkheden zijn
  • welke behandelingen er mogelijk zijn.

Het centrum zal een behandelingsplan opstellen.

Hersenverlamming

Als u aan hersenverlamming (cerebral palsy) lijdt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kunt u terecht in een gespecialiseerd centrum. Zo’n centrum zal onderzoeken:

  • op welke vlakken u moeilijkheden ondervindt
  • wat de oorzaken van de moeilijkheden zijn
  • welke behandelingen er mogelijk zijn.

Het centrum zal een behandelingsplan opstellen.

Ieder gespecialiseerd centrum (cp-referentiecentrum) bevindt zich in een ziekenhuis. In principe zal het centrum zelf geen dagdagelijkse behandelingen aanbieden. Dit kan eventueel wel door het ziekenhuis gebeuren.

Als u aan hersenverlamming lijdt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan u ook terecht in een revalidatiecentrum voor hersenverlamming. Deze revalidatiecentra bieden een dagdagelijkse behandeling aan, als dit voor u aangewezen is. Aangezien de inhoud en de voorwaarden voor revalidatie in deze revalidatiecentra kunnen verschillen van centrum tot centrum, dient u met het centrum te bekijken of revalidatie voor u mogelijk is of niet.

Neuromusculaire ziekten

Als u aan een neuromusculaire ziekte lijdt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kunt u terecht in een gespecialiseerd centrum. Zo’n centrum zal u en uw omgeving optimale zorg bieden tijdens alle stadia van uw ziekte, zowel op medisch als op psychologisch vlak.

Contacten

Afdeling revalidatie

E-mail: revalidatie@riziv-inami.fgov.be