print

Eerstelijns psychologische zorg in netwerken voor geestelijke gezondheid vanaf 1 april 2024

We versterken sinds 2021 geleidelijk aan het aanbod van psychologische zorg voor het hele land. Zo maken we de zorg financieel toegankelijker en de drempel naar de zorg lager. Hier vindt u welke types psychologische zorg beschikbaar zijn vanaf 1 april 2024 en hoe u er toegang tot kan krijgen.

Op deze pagina:

Meer informatie

Welke types van psychologische zorg vergoeden we?

Deze eerstelijns psychologische zorg richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen. Zij kunnen eerstelijns zorg krijgen voor een algemeen psychisch welbevinden. Hierbij wordt de veerkracht en de zelfzorg versterkt, of indien nodig een behandeling voorzien die verder reikt dan het versterken van de veerkracht.

Psychologische zorg georganiseerd binnen een netwerk voor geestelijke gezondheid met een overeenkomst met het RIZIV, vergoeden we volgens 3 types:

 • Gemeenschapsgericht interventies: deze vorm van zorg gebeurt in groepsverband. Hierbij gaat het om sessies rond het verhogen van de veerkracht en zelfzorg.
 • Eerstelijns psychologische ondersteuning: dit is een kortdurende reeks van generalistische interventies die niet of licht intensief zijn. Deze sessies worden gegeven voor het behoud of het herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Deze zijn aangewezen als u een kwetsbaarheid of moeilijkheden ervaart die een impact hebben op uw psychisch welbevinden.
  Deze sessies kunnen individueel zijn of in groepsverband.
 • Eerstelijns psychologische behandeling van lichte tot matige problemen: dit zijn sessies die verder gaan dan het versterken van de veerkracht en gaat over een kortdurende behandeling. Deze sessies zijn aangewezen als de psychologische ondersteuning volgens de psycholoog/orthopedagoog onvoldoende is.
  Qeze sessies kunnen individueel zijn of in groepsverband.

Wie heeft recht op deze vergoede sessies?

Iedereen kan in zijn leven een psychologische kwetsbaarheid ervaren. Elk van deze situaties vragen om psychologische zorg. Dit vernieuwde aanbod richt zich vooral op de mensen met een kwetsbaarheid op het vlak van psychisch welbevinden of met lichte tot matige psychologische problemen.
Om beter te kunnen antwoorden aan de individuele noden, zijn de netwerken verdeeld volgens de 3 types zorg, maar ook volgens 2 leeftijdscategorieën:

 • Netwerken “Kinderen en Adolescenten” tot en met 23 jaar
 • Netwerken “Volwassenen” vanaf 15 jaar

Deze netwerken overlappen elkaar om te zorgen voor een beter passend aanbod voor jongeren van 15 t.e.m. 23 jaar, die hun netwerk kunnen kiezen naargelang de aard van hun behoeften.

Hoeveel moet u betalen?

We nemen het grootste deel van de prijs van uw sessies voor onze rekening, direct via de derdebetalersregeling. U hoeft niets te doen voor deze tegemoetkoming, voor uw sessie betaalt u dus enkel het persoonlijk aandeel.

Voor kinderen en jongeren tot en met 23 jaar is er geen persoonlijk aandeel.

Voor volwassenen vanaf 24 jaar oud:

 • Voor individuele sessies: de eerste individuele sessie is gratis, daarna betaalt u 11 euro per sessie. Heeft u recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan betaalt u 4 euro per sessie.
 • Voor groepssessies: de gemeenschapsgerichte interventies zijn gratis, en voor de andere groepssessies (eerstelijns ondersteuning en behandeling) betaalt u 2,5 euro per sessie.

Hoeveel sessies vergoeden we?

Het aantal sessies dat u vergoed krijgt per periode van 12 maanden, hangt af van uw leeftijd, het type zorg dat u ontvangt of het soort sessie dat u volgt:
In het netwerk “Kinderen en Adolescenten” (tot en met 23 jaar):

 • Gemeenschapsgerichte interventies (groepssessies): geen limiet op het aantal sessies.
 • Eerstelijns psychologische ondersteuning: maximaal 10 individuele sessies. Geen limiet op het aantal groepssessies.
 • Eerstelijns psychologische behandeling: gemiddeld 10 individuele sessies met een maximum van 20 sessies. Geen limiet op het aantal groepssessies.

In het netwerk “Volwassenen” (vanaf 15 jaar)

 • Gemeenschapsgerichte interventies (groepssessies): geen limiet op het aantal sessies
 • Eerstelijns psychologische ondersteuning: beperkt tot maximaal 8 individuele sessies. Geen limiet op het aantal groepssessies.
 • Eerstelijns psychologische behandeling: beperkt tot gemiddeld 8 individuele sessies met een maximum van 20 sessies. Geen limiet op het aantal groepssessies.

Hoe krijgt u toegang tot deze vergoede sessies?

Om de vergoede psychologische sessies te volgen, moet u naar een klinische psycholoog of orthopedagoog die een overeenkomst met een netwerk voor de geestelijke gezondheid heeft ondertekend.
De gemeenschapsgerichte interventies en de eerstelijns psychologische ondersteuning zijn direct toegankelijk. U heeft geen voorschrift nodig.

Eerstelijns psychologische behandeling is toegankelijk nadat een functioneel bilan is opgesteld na een eerste sessie. Dit functioneel bilan wordt opgesteld door de geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog van het netwerk. Hiervoor kan deze uw huisarts contacteren, mits uw toestemming.

Waar kan u vergoede psychische zorg krijgen?

Er zijn 11 netwerken voor jongeren, 20 netwerken voor volwassenen en 1 gemengd netwerk (voor de Duitstalige gemeenschap).

Een netwerk voor geestelijke gezondheid is een vastgelegde regio en omvat de middelen die er bestaan. Het zorgt voor een goede samenwerking tussen de zorgverleners, de structuren en de instellingen, en voor een hoge kwaliteit en continuïteit.

Deze netwerken zijn zo georganiseerd dat de zorg zo dicht mogelijk bij u aanwezig is. U vindt ze in de spreekkamer van de zorgverlener of bij u in de buurt (op school, in uw bedrijf, uw sportclub, …). Als u zich niet kan verplaatsen, is zorg bij u thuis of via video ook zeker mogelijk.

U kan ook zorg krijgen in een ander netwerk, zelfs als u niet in “hun gebied” woont. Wanneer u niet de juiste specialiteit terug vindt in “uw gebied” kan u zeker in een ander netwerk aankloppen. Het doel van deze mobiliteit is dat u gemakkelijker hulp kan zoeken en kan krijgen.

HOE MAAKT U EEN AFSPRAAK?

Via onze zoekmachine wordt u doorverwezen naar de website van het netwerk voor geestelijke gezondheid. Daar vindt u een lijst van de klinische psychologen en orthopedagogen die in uw regio geconventioneerd zijn.

Contacten

Geestelijk gezondheidszorg (FOD Volksgezondheid)

E-mail: psysoc@health.fgov.be