print

Nieuwe raadplegingscodes voor artsen-specialisten sinds 1 februari

Op 1 februari 2022 zijn de nieuwe raadplegingscodes voor artsen-specialisten in werking getreden. Deze wijziging houdt voor de nefrologen ook een wijziging van hun bevoegdheidscode in het RIZIV-nummer in. Om problemen bij het aanrekenen van hun verstrekkingen te voorkomen, voorzien we in februari een overgangsperiode.

Op deze pagina:


Nieuwe raadplegingscodes per discipline

In het akkoord 2020 artsen-ziekenfondsen was voorzien om voor elke discipline van artsen-specialisten een eigen nomenclatuurcode voor raadpleging vast te leggen om op die manier specifieke herwaarderingen per specialisme te kunnen doorvoeren.

Deze specifieke raadplegingscodes per discipline zijn in werking getreden op 1 februari 2022.

Aangepast RIZIV-nummer voor nefrologen: nieuwe bevoegdheidscodes

Voor de artsen-specialisten in de inwendige geneeskunde, die houder zijn van de bijzondere beroepstitel in de nefrologie, gaat deze wijziging gepaard met nieuwe bevoegdheidscodes in hun RIZIV-nummer:

Oude bevoegdheidscodeNieuwe bevoegdheidscode
​580590​
​583​600
​586​601
​589​602
​598​603

 

Februari 2022: overgangsperiode om praktische problemen te vermijden

Om praktische problemen bij het aanrekenen van de raadplegingen van nefrologen en de terugbetaling ervan te vermijden, voorzien we een overgangsperiode.

Voor de verstrekkingen uitgevoerd van 1 februari 2022 tot en met 28 februari 2022 is het toegelaten dat de nefrologen hun oude RIZIV-nummer, dus met oude bevoegdheidscode, nog gebruiken en dit ook voor de nieuwe verstrekkingen 101592 en 101614.

Voor de verstrekkingen uitgevoerd vanaf 1 maart 2022 zullen we enkel nog het nieuwe RIZIV-nummer aanvaarden.

Contacten

Afdeling artsen en tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden