print

Tekst Mult-eMediatt: arbeidsongeschiktheidsattesten elektronisch versturen

Wanneer u meent dat een patiënt niet in staat is om te werken en u een arbeidsongeschiktheid voorschrijft, kan u het arbeidsongeschiktheidsattest direct elektronisch naar het ziekenfonds of Medex versturen. Dit dankzij Mult-eMediatt, een functionaliteit geïntegreerd in uw medische software. Een vereenvoudiging voor u en uw patiënt.
Hiervoor gebruikt u Mult-eMediatt in uw medische software. Dit maakt het proces eenvoudiger, sneller en veiliger voor u en uw patiënt.

Op deze pagina:

Een digitaal hulpmiddel dat de administratieve last voor u en uw patiënten verlicht

Mult-eMediatt is een nieuwe functionaliteit die al beschikbaar is in de meeste medische softwarepakketten. Daarmee kan u direct een arbeidsongeschiktheidsattest versturen naar de ontvanger gewenst door de patiënt, met de specifieke informatie die nodig is, op een eenvoudige, snelle en veilige manier.

Deze toepassing zorgt ervoor dat u niet meer zelf, naargelang de situatie, moet kiezen tussen verschillende modellen van attesten. Het correct model wordt automatisch gegenereerd en verzonden via eenzelfde toepassing. Op die manier moet uw  patiënt het niet binnen een bepaalde termijn en via verschillende (meer of minder beveiligde) kanalen naar elke ontvanger versturen.

Twee voorwaarden om Mult-eMediatt te gebruiken

Mult-eMediatt gebruiken biedt voordelen, maar is niet verplicht. U en uw patiënt kunnen voor deze elektronische flux kiezen of voor papieren attesten.

U bent al vertrouwd met eGezondheid en benieuwd naar Mult-eMediatt? Er zijn slechts twee voorwaarden:

 • Uw patiënt is akkoord dat u het bestand met zijn/haar/hun contactgegevens gebruikt om de exacte ontvanger van een attest terug te vinden.
  Die toestemming van uw patiënt is essentieel. Een patiënt kan zich op elk moment bedenken en de toestemming intrekken of geven bij elke raadpleging.
 • Mult-eMediatt is geïntegreerd in uw medische software. Is dit nog niet het geval? Contacteer uw softwarefirma om naar de beschikbaarheid van deze service te informeren.

Hoe werkt Mult-eMediatt?

Om een elektronisch arbeidsongeschiktheidsattest te versturen, moet u:

 • de ontvanger van het attest selecteren op basis van het professioneel statuut van de  patiënt (privésector, publieke sector, enz.)
 • het attest verzenden

De patiënt die het gebruik van het elektronisch attest heeft aanvaard, ontvangt een ontvangstbevestiging via de eBox Burger of op papier.

Hebt u zich bij het invoeren van de gegevens vergist, bijvoorbeeld van periode van arbeidsongeschiktheid?
U kan het Mult-eMediatt-attest dat u net hebt verstuurd, annuleren. Dat moet in principe binnen de 5 minuten gebeuren, wanneer de patiënt nog bij u is. U moet uw patiënt over de annulatie inlichten.

Kan het attest door een technisch probleem niet via Mult-eMediatt worden verzonden?
Overhandig de patiënt dan een papieren attest.

Een vraag over de beschikbaarheid van een onlinedienst gekoppeld aan Mult-eMediatt?
De beschikbaarheid van de online gezondheidsdiensten kan u op de website eHealth Status raadplegen.

Handleiding en opleiding
Uw medische softwarefirma zal u de handleiding van deze nieuwe functionaliteit bezorgen.
Voor een opleiding over het gebruik van Mult-eMediatt, kan u contact opnemen met Domus Medica, het Brussels Gezonheidsnetwerk of eSantéWallonie.

Voor welke artsen, welke aangiftes, welke ontvangers?

Dit is een eerste fase van Mult-eMediatt, waarvan de functionaliteiten geleidelijk zullen worden uitgebreid.

Op dit moment is de toepassing enkel beschikbaar voor huisartsen. Zij kunnen het gebruiken in de volgende situaties:

 • UW PATIËNT IS WERKNEMER IN DE PRIVÉSECTOR, WERKZOEKENDE OF ZELFSTANDIGE en het betreft:
  • een ongeschiktheid van meer dan 14 dagen
  • of een verlenging van de ongeschiktheid.

U kan dan Mult-eMediatt gebruiken om het attest naar het ziekenfonds van de patiënt te versturen.

Bij een arbeidsongeschiktheid van minder dan 14 dagen moet u de gebruikelijke procedure volgen. In dat geval is het nog niet mogelijk om Mult-eMediatt te gebruiken. Op termijn zal u Mult-eMediatt kunnen gebruiken om het attest naar het ziekenfonds te versturen vanaf de 1ste dag arbeidsongeschiktheid.

Als uw patiënt andere arbeidsongeschiktheidsattesten nodig heeft (voor zijn werkgever bijvoorbeeld), dan kan u dit niet via Mult-eMediatt versturen. U moet uw patiënt het papieren attest overhandigen dat die zelf moet versturen.

Binnenkort kan u ook elektronische attesten van arbeidsongeschiktheid naar werkgevers versturen waarbij het gebruik vrijwillig zal zijn voor alle betrokken partijen.

 • UW PATIËNT WERKT VOOR EEN OVERHEIDSINSTANTIE WAARBIJ DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID AAN MEDEX MOET WORDEN VERSTUURD?

U kan dan Mult-eMediatt gebruiken om het attest naar Medex te versturen, vanaf de 1ste dag arbeidsongeschiktheid.

In een volgende fase zal u met Mult-eMediatt ook attesten kunnen versturen naar andere werkgevers zoals de medische dienst van HR Rail, van de politie, enz. Ook hier zal het gebruik vrijwillig zijn voor alle betrokken partijen.

Een eGezondheid-tool

Mult-eMediatt maakt deel uit van onze globale visie op e-Gezondheid. Die pleit voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën om de gezondheidszorg te ondersteunen, te verbeteren en toegankelijker te maken. Deze nieuwe toepassing is een nieuwe stap in de administratieve vereenvoudiging ten voordele van iedereen: artsen, patiënten en instellingen.

Overzicht van onze realisaties en projecten in het kader van eGezondheid

 

Contacten

Dienst voor uitkeringen

E-mail: secr-uitk-dirgen@riziv-inami.fgov.be