print

Advance Care Planning: anticiperen op een betere zorg voor uw palliatieve patiënten

Advance Care Planning (ACP) is een van de manieren om de kwaliteit van palliatieve zorg en daarmee de levenskwaliteit van patiënten met een ongeneeslijke ziekte te waarborgen.

Hierbij analyseert u samen met de patiënt wat de verwachtingen en wensen zijn over toekomstige zorg. Zoals u weet, zijn dit essentiële gesprekken in de palliatieve fase van een ongeneeslijke ziekte. Het doel is vooral om de wensen van de patiënt met betrekking tot therapeutische beslissingen te respecteren.

Vanaf 1 november 2022 kunt u rekenen op een nieuw tarief voor deze begeleiding, volledig vergoed voor de patiënt.

Op deze pagina:

Wat is uw rol in de Advance Care Planning?

Als huisarts is zorgplanning in de eerste plaats uw taak:

 • als beheerder van het globaal medisch dossier van de patiënt
 • of als collega van de huisarts die het medisch dossier van de patiënt beheert en deel uitmaakt van uw huisartsengroepering.

Het is een proces van zorgplanning dat u vooraf uitvoert samen met de patiënt en in overleg met de zorgverleners en andere betrokkenen: verpleegkundigen, kinesitherapeuten, andere artsen, mantelzorgers, enz.

Als onderdeel van die planning bespreekt u met uw patiënt zijn verwachtingen en wensen voor zijn toekomstige zorg. Zoals u weet, is een dergelijk gesprek essentieel in de palliatieve fase van een ongeneeslijke ziekte.

Het doel van dit soort gesprekken is in de eerste plaats de wens van de patiënt in verband met zijn zorgkeuze, curatief of palliatief, te respecteren. Op die manier kunnen de zorgbehoeften van de patiënt beter worden vervuld en kan de patiënt gerustgesteld worden, waardoor zijn levenskwaliteit significant kan verbeteren.

De vroegtijdige zorgplanning is dynamisch in de tijd en de keuzes kunnen worden herbekeken afhankelijk van het verloop van de ziekte, de wensen van uw patiënt en de beschikbare informatie.

Voor welke palliatieve patiënten?

De toegang tot hoogwaardige palliatieve zorg is niet langer alleen gebaseerd op de levensverwachting, maar ook op het stadium van de ziekte en het zorgniveau dat de patiënt nodig heeft. De definitie van palliatieve zorg is daarom verruimd. Als onderdeel van deze advance care planning, maakt de nieuwe schaal het mogelijk om "PICT" (Palliative Care Indicator Tool) nu in staat te stellen een patiënt in een eerder stadium als palliatief te identificeren, ook op basis van hun kwetsbaarheid en de ernst van hun behoeften.

In eerste instantie zal de Advance Care Planning maatregel patiënten in de palliatieve zorg omvatten die geïdentificeerd werden op basis van de PICT-schaal. Na 3 jaar zal een evaluatie volgen.

Wat omvat deze verstrekking?

 • Het beoordelen of uw patiënt als palliatief wordt geïdentificeerd

Dit gebeurt op basis van de identificatieschaal "PICT" (Palliative Care Indicator Tool), beschikbaar in BelRAI.

 • Het gesprek en het opstellen van de ACP

Begeleiding via Advance Care Planning (ACP) bestaat hoofdzakelijk uit een of meerdere gesprekken. Als huisarts bent u degene die het gesprek zal voeren. Tijdens het ACP-gesprek bespreekt u minstens de volgende aspecten met uw patiënt:

  • de mogelijkheid om een negatieve wilsverklaring over de therapeutische grenzen op te stellen (wat de patiënt niet wil) en/of de mogelijkheid om een positieve wilsverklaring over de therapeutische grenzen op te stellen (wat de patiënt wil, bv. een voorafgaande verklaring inzake euthanasie)
  • de bepaling van de zorgdoelstellingen
  • de eventuele aanduiding van een wettelijke vertegenwoordiger of een gevolmachtigde (voor het geval de patiënt niet meer in staat is zelf te beslissen).

 • Het multidisciplinaire gesprek

ACP-begeleiding omvat ook de volgende gesprekken met alle betrokken zorgverleners en personen: verpleegkundigen, kinesitherapeuten, andere artsen, mantelzorgers, enz.

 • Registratie en gegevensdeling

U registreert de inhoud van deze gesprekken op de bestaande documenten voor ACP van het LevensEinde InformatieForum (LEIF) of die van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

De tegemoetkoming omvat de aanpassing van ACP-documenten indien nodig.

Registratie en gegevensdeling zijn zeer belangrijk bij ACP. De inhoud van een ACP moet beschikbaar zijn in kritieke situaties, zoals op een wachtdienst, een spoedgevallendienst of bij een onverwachte ziekenhuisopname.

De inhoud van een ACP is evolutief. De patiënt kan gedurende de gehele palliatieve periode zijn wensen en wilsverklaring aanpassen.

Gezien het dynamische karakter en de nodige beschikbaarheid van de documenten, verloopt de gegevensdeling best elektronisch.
Het is momenteel echter nog niet mogelijk om de documenten van een ACP via Sumehr van de patiënt te bewaren, maar daar wordt aan gewerkt (waarschijnlijk beschikbaar tegen de zomer 2023).

Hoeveel bedraagt het honorarium voor ACP?

Op 1 november 2022 zal het honorarium voor deze prestatie 93,14 euro bedragen. Uw patiënt betaalt niets: wij vergoeden de kosten van de ACP volledig.

Hoe moet een ACP aan ons gefactureerd worden?

Vanaf 1 november 2022 kunt u ons een forfaitair honorarium factureren voor het opstellen en opvolgen van de Advance Care Planning:

 • Voor patiënten die als palliatief zijn geïdentificeerd volgens de identificatieschaal van de palliatieve patiënt (PICT).
 • Gebruik hiervoor nomenclatuurcodenummer 103692.

Voer dit codenummer in onze toepassing Nomensoft in voor meer informatie over deze verstrekking en het honorarium.

 • U mag ons het honorarium factureren via het derdebetalersysteem.
 • Uw patiënt betaalt niets.
 • U kan deze verstrekking combineren met een raadpleging of bezoek.
 • Verstrekking 103692 kan u slechts eenmaal attesteren per als palliatief geïdentificeerde patiënt.
 • Bewaar alles in het medisch dossier van de patiënt:
  • de inhoud van het ACP
  • het bewijs dat uw patiënt op basis van de PICT-schaal als palliatieve patiënt is geïdentificeerd.

Opgelet: Verwar het honorarium voor het opstellen en opvolgen van een ACP niet met het palliatief forfaitwaarvoor palliatieve patiënten een vergoeding krijgen voor medicatie, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen. Voor de toekenning van deze twee forfaitaire bedragen zullen verschillende criteria worden gehanteerd.

 

Contacten

Medische directie: Nomenclatuur artsen

Tel: +32(0)2 739 77 20

E-mail: mednom@riziv-inami.fgov.be