print

Terugbetaling van stomamateriaal

Patiënten hebben recht op een vergoeding voor stomamateriaal. Alle vergoedbare producten zijn terug te vinden op een limitatieve lijst van vergoedbare producten die is opgesteld uit verschillende lijstnummers. De patiënt kan met hun beschikbare budget producten kiezen uit de verschillende lijstnummers volgens hun behoefte.
Het stomamateriaal wordt voorgeschreven met een specifiek voorschrift (bijlage 93).
De patiënt ontvangt ook een “stomakaftje”. Een communicatiemiddel tussen alle zorgverleners van de patiënt.

Op deze pagina:

​Het specifieke voorschrift

Het specifieke voorschrift (bijlage 93) geeft de patiënt toegang tot een (bijlage 93) geeft de patiënt toegang tot een virtuele portefeuille. Dit is een budget waarmee zij stomamateriaal kunnen bestellen via hun erkende (apotheker-)bandagist. Deze portefeuille wordt elke 3 maanden bijgevuld, maar u hoeft niet elke trimester een nieuw voorschrift af te leveren.

U moet enkel een nieuw voorschrift afleveren bij:

 • Een nieuwe stoma
 • Een operatie aan een bestaande stoma
 • Een verandering van de situatie (convex, concaaf, of uitzonderlijke situatie)
 • Hernieuwing voor convex, concaaf of uitzonderlijke situatie, nadat het vorige voorschrift is vervallen
  • convex of concaaf systeem: u moet het voorschrift elk jaar vernieuwen
  • uitzonderlijke situatie: het eerste voorschrift is maximaal 6 maanden geldig. Eventuele vernieuwingen zijn maximaal 2 jaar geldig.
 • Een eerste set voor manuele irrigatie
 • Een eerste irrigatiepomp, nadat een patiënt 6 maanden manuele irrigatie heeft gedaan.

Afhankelijk van de situatie (nood aan bepaalde materialen) kan het budget waar patiënten recht op hebben verschillen.

Stomakaftje

Patiënten ontvangen een stomakaftje. Dit is een communicatiemiddel tussen de betrokken zorgverleners.

Het wordt in de eerste plaats bij elk contact ingevuld door de (apotheker)bandagist en bevat:

 • Kopieën van voorschriften
 • getuigschriften van aflevering van het stomamateriaal
 • notities van de contactmomenten met de patiënt

We moedigen andere zorgverleners aan om er ook notities in te maken (over aspecten van de behandeling, het materiaal, etc.). Zo bevorderen we de informatie-uitwisseling tussen alle zorgverleners en zorgen we voor een beter aangepaste zorg.

Mogelijke budgetten in de portefeuille

U vindt de verschillende budgetten terug in de virtuele portefeuille. U bepaalt, volgens hun situatie, het budget waarop de patiënt recht heeft. We onderscheiden tussen de verschillende soorten stoma. De bedragen zijn per trimester tenzij ander vermeld. Gedurende de eerste 3 maanden heeft de patiënt een hoger budget, opdat de patiënt het gebruik kan aanleren. ​

Contacten

Reglementering bandagisten

Heeft u inhoudelijke vragen over de overeenkomst of over de nomenclatuur, contacteer dan onze medewerkers van de medische directie:

E-mail: meddev@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2/739.70.99 (call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u.
Dinsdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Briefwisseling:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Overeenkomstencommissie Bandagisten
Galileelaan 5/01
1210 Brussel