print

Arbeidsongeschiktheid en socioprofessionele re-integratie

Het opmaken van getuigschriften voor arbeidsongeschiktheid is een taak voor elke arts. Ook bij de begeleiding van de arbeidsongeschikte patiënt naar een re-integratie in het arbeidscircuit heeft de behandelende arts een rol.

Op deze pagina:

Arbeidsongeschiktheid

Werknemers, werklozen, zelfstandigen die door een ziekte of een ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval) niet meer kunnen werken, kunnen recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Hiervoor moeten ze tijdig een aangifte doen van hun arbeidsongeschiktheid bij de adviserend arts van hun ziekenfonds. U vult hiervoor samen met uw patiënt een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid in.

Algemene info over de aangifte en erkenning:

Er zijn 2 versies van het getuigschrift:

U kan deze modellen ook downloaden van de website van het ziekenfonds van uw patiënt.

Voor patiënten verzekerd bij een buitenlandse instelling van sociale zekerheid, moet u een specifiek formulier gebruiken.

ELEKTRONISCH EEN ATTEST VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID RECHTSTREEKS NAAR HET ZIEKENFONDS OF MEDEX VERSTUREN

Als huisarts kan u nu een elektronisch attest van arbeidsongeschiktheid verzenden via Mult-eMediatt.

Deze nieuwe functie is momenteel geïntegreerd bij meeste medische softwares, zodat u rechtstreeks een attest van arbeidsongeschiktheid naar het ziekenfonds of Medex kan sturen, met alle informatie die de ontvanger nodig heeft. Dit gebeurt snel, veilig, en vooral op een eenvoudige manier: op basis van de informatie van uw patiënt wordt automatisch het juiste model gegenereerd en verzonden via één enkele toepassing.

U moet hiervoor vooraf toestemming vragen aan uw patiënt.

Socioprofessionele re-integratie

Er zijn verschillende programma’s die arbeidsongeschikte personen de mogelijkheid bieden om competenties te verwerven of te actualiseren met het oog op hun terugkeer naar de arbeidsmarkt (socioprofessionele re-integratie).

Het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid dat u moet gebruiken, bevat informatie om die socioprofessionele re-integratie van de patiënt te bevorderen.

De handleiding bij dit getuigschrift geeft hierover meer informatie.

Specifiek voor artsen heeft één van onze partnerorganisaties, Pink Ribbon, een brochure gemaakt over “terugkeer naar werk na borstkanker”.

Contacten

Medisch secretariaat Dienst voor uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 77

E-mail: medsec@riziv-inami.fgov.be

Nieuw getuigschrift arbeidsongeschiktheid

E-mail: CTM-TMR@riziv-inami.fgov.be