print

Uitoefening van uw beroep van arts

Op deze pagina vindt u info over administratieve en reglementaire aspecten van uw beroep. U verneemt onder meer welke stappen u moet zetten om uw beroep te kunnen uitoefenen (erkenning, RIZIV-nummer). U vindt hier ook praktische info om getuigschriften voor verstrekte hulp te bestellen of om uw contactgegevens en financiële gegevens mee te delen / te wijzigen.

Op deze pagina:


Administratieve info

Info over administratieve aspecten van uw beroep.

Reglementaire info in verband met uw patiënten

Info over de reglementaire bepalingen die u moet respecteren in het kader van de relatie met uw patiënten.

Medische verkiezingen

Om de 5 jaar kunt u stemmen voor uw vertegenwoordigers in de verschillende organen voor geneeskundige verzorging van het RIZIV (Verzekeringscomité, Algemene raad, Nationale commissie artsen-ziekenfondsen, enz.).

Raadpleeg de resultaten van de medische verkiezingen:

Contacten

​Specifieke contactgegevens vindt u in de detailpagina’s achter de linken van deze pagina.