print

Wijzigingen in de terugbetaling van mandibulaire repositieapparaten (MRA) vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 wijzigt de terugbetaling van mandibulaire repositieapparaten (MRA) voor de behandeling van obstructief slaapapneusyndroom. De terugbetaling gebeurt niet meer via de nomenclatuur, maar via de overeenkomst inzake het slaapapneesyndroom.

Op deze pagina:

 

Nieuwe interpretatieregel bij verstrekking 317295 – 317306

Op 19 december 2016 heeft het Verzekeringscomité de volgende interpretatieregel goedgekeurd:

Vraag:
“Mag de verstrekking 317295 – 317306 worden aangerekend voor de vervaardiging en de plaatsing van een mandibulair repositieapparaat?”

Antwoord:
“De verstrekking 317295 – 317306 mag worden aangerekend voor de vervaardiging en de plaatsing van een mandibulair repositieapparaat binnen 10 dagen na een maxillofaciale operatie. Buiten die omstandigheid worden de mandibulaire repositieapparaten ten laste genomen in het kader van een revalidatieovereenkomst voor de behandeling van het slaapapneusyndroom onder de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn vastgelegd.”

De MRA voor de behandeling van obstructief slaapapneusyndroom zijn dus niet meer terugbetaald via de nomenclatuurverstrekking 317295-317301 (artikel 14,l).

Gevolg voor de aanvraagprocedure van MRA voor het obstructief slaapapneesyndroom

MRA voor het obstructief slaapapneesyndroom moet u vanaf 1 januari 2017 dus niet meer aanvragen bij de adviserend arts van het ziekenfonds via de ‘bijlage 59’.
Vanaf 1 januari 2017 is de terugbetaling geregeld door de bepalingen in de 5e wijzigingsclausule bij de overeenkomst aangaande de diagnose en de behandeling van het obstructief slaapapneesyndroom.

Contacten

Medische directie: Nomenclatuur artsen

Tel: +32(0)2 739 77 20

E-mail: mednom@riziv-inami.fgov.be