print

Vereenvoudigde nomenclatuur voor uw huisartsbezoeken

Als huisarts moet u voortaan de vereenvoudigde nomenclatuur gebruiken om uw bezoeken te factureren: 26 nomenclatuurcodenummers zijn verdwenen. De tegemoetkoming van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) blijft wel strikt dezelfde.

Op deze pagina:

 

Uw bezoeken aan één patiënt

 
Factureer alle bezoeken met de nomenclatuurcodenummers 103110 of 103132.
De nomenclatuurcodenummers 103316, 103515, 103913, 104355 en 104650 zijn geschrapt.
 

Uw bezoeken aan een palliatieve patiënt

 
Factureer alle bezoeken als bezoeken aan een gewone patiënt.
De nomenclatuurcodenummers 104370, 104672, 104392, 104694, 104414, 104716, 104436, 104731, 104451 en 104753 zijn geschrapt.
 

Uw bezoeken tijdens het weekend of op een feestdag

 
Factureer alle bezoeken met de nomenclatuurcodenummers 104252 of 104554.
De nomenclatuurcodenummers 104274 en 104576 zijn geschrapt.
 

Uw bezoeken aan verschillende patiënten tijdens eenzelfde verplaatsing

 
Factureer alle bezoeken met de nomenclatuurcodenummers:
  • 103412 of 103213 als ze worden uitgevoerd voor 2 patiënten
  • 103434 of 103235 als ze worden uitgevoerd voor 3 patiënten of meer
De nomenclatuurcodenummers 103935, 103950, 103530, 103552, 103331, 103353, 104134 en 104156 zijn geschrapt.

Contacten

Technische geneeskundige raad

Tel: +32(0)2 739 77 20

E-mail: ctm-tgr@riziv-inami.fgov.be