Neutraliseren van inactiviteitsdagen in het kader van het sociaal statuut van de arts

De toekenning van het sociaal statuut hangt in bepaalde gevallen af van het bereiken van de ‘activiteitsdrempel’ in het referentiejaar. Als u in het referentiejaar dagen van inactiviteit hebt, dan passen wij die drempel aan.


Voor welke inactiviteitsdagen passen wij de drempel aan?

Als u op 1 januari van het referentiejaar meer dan 5 jaar een RIZIV-nummer hebt dat voorbehouden is voor de erkende huisarts of de arts-specialist, dan moet u een activiteitsdrempel halen om aanspraak te maken op de sociale voordelen.

We verminderen die drempel proportioneel met het aantal inactiviteitsdagen (= dagen gelijkgesteld met de dagen voor berekening van het wettelijk pensioen) in de loop van het referentiejaar, voor de dagen die voortvloeien uit:

  • arbeidsongeschiktheid door een ziekte, een arbeidsongeval of een beroepsziekte
  • zwangerschapsrust
  • vaderschapsverlof.

Hoe berekenen wij de aangepaste drempel?

De aangepaste drempel door de neutralisatie van het aantal inactiviteitsdagen berekenen wij in verhouding tot 222 dagen theoretische activiteit per jaar:   

Voorbeeld: Als u voor het referentiejaar 30 inactiviteitsdagen hebt en voor uw specialisme een drempel moet bereiken van 25.000 EUR en een verlaagde drempel van 12.500 EUR, dan berekenen wij de aangepaste drempels als volgt:

  • Drempel 25.000 x (222-30)/222

U moet voor het referentiejaar dus niet de drempel van 25.000 EUR bereiken, maar een drempel van 21.622 EUR.

  • Verlaagde drempel 12.500 x (222-30)/222

U moet voor het referentiejaar dus niet de verlaagde drempel van 12.500 EUR bereiken, maar een drempel van 10.811 EUR. 

Hoe vermeldt u uw vraag tot neutralisatie op uw aanvraagformulier?

U vermeldt het aantal inactiviteitsdagen op de voorzijde van uw aanvraagformulier bij punt ‘I.A. activiteitsverklaring voor het referentiejaar’. U duidt er de 2e optie aan en vult op de stippellijn het aantal dagen in.

Belangrijk!
U moet een schriftelijk bewijs van uw inactiviteitsperiode toevoegen. De periode (inclusief het aantal dagen) inactiviteit moet op dat bewijs vermeld staan.

Als het bewijs ontbreekt bij de aanvraag, dan kunnen we geen rekening houden met de invloed van de inactiviteitsperiode op de drempel.

Welke bewijzen van uw inactiviteitsdagen moet u toevoegen?

Afhankelijk van de aard van de inactiviteit voegt u het volgende toe:

  • arbeidsongeschiktheid: een kopie van de erkenning van de arbeidsongeschiktheid door de adviserende arts, van de verzekeraar of van Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s
  • zwangerschapsrust: een attest van het ziekenfonds
  • vaderschapsverlof: een attest van de werkgever.

Contacten

 

Laatst aangepast op 22 juni 2017