print

De ziekteverzekering vergoedt geen verstrekkingen voor esthetische doeleinden

We leggen de focus op breed toegankelijke en kwalitatieve zorg door onze middelen op een duurzame manier aan te wenden.
Het gebruik van fillers en botox is daarom in sommige gevallen niet terugbetaald. Wanneer het gaat om een louter esthetisch doel, mogen artsen geen verstrekkingen aanrekenen aan de verplichte ziekteverzekering.

Op deze pagina:


Artsen: reken geen verstrekkingen aan die noch curatief noch preventief zijn 

Artsen mogen geen raadplegingen in verband met botox en fillers voor esthetische doeleinden aanrekenen aan de ziekteverzekering. Ze mogen hiervoor geen getuigschriften voor verstrekte hulp afleveren aan de patiënt.

  • De ziekteverzekering dekt geen verstrekkingen die met een esthetisch doel zijn verricht (art. 34 van de GVU-wet).
  • Het is verboden om getuigschriften voor verstrekte hulp af te leveren voor verstrekkingen die noch curatief noch preventief zijn (art. 73 bis, 3° van de GVU-wet).

Onterechte aanrekeningen kunnen leiden tot verplichte terugbetaling en bijkomende boete

In een beperkte terreinanalyse stelde Test Aankoop vast dat 8 van de 33 bezochte artsen een getuigschrift voor verstrekte hulp afleverden aan patiënten die enkel op raadpleging kwamen in verband met botox of fillers voor louter esthetische doeleinden.
Zorgverleners die verstrekkingen aanrekenen die noch curatief noch preventief zijn plegen een inbreuk. Zij lopen het risico op een controleonderzoek met mogelijks verplichte terugbetaling en bijkomende boete voor gevolg.

Contacten

Secretariaat van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Tel: +32 (0)2 739 75 08

E-mail: secr.dgec.secm@riziv-inami.fgov.be