print

‘Goedkoop voorschrijven’

De bedoeling van de maatregel ‘goedkoop voorschrijven’ is voorschrijvers aan te moedigen de goedkoopste geneesmiddelen voor te schrijven aan hun patiënten, zodat de overheid meer middelen overhoudt om te investeren in onder andere innovatie.

Op deze pagina:


Welke geneesmiddelen vallen onder de definitie ‘goedkoop voorschrijven’?

 • Geneesmiddelen waarvoor het referentieterugbetalingssysteem van toepassing is:
  • (op merknaam) voorgeschreven generische geneesmiddelen
  • (op merknaam) voorgeschreven originele geneesmiddelen
 • Biosimilaire geneesmiddelen (‘biosimilairen’) en (originele) biologische geneesmiddelen.
  Biosimilaire geneesmiddelen (‘biosimilairen’) zijn kopieën van biologische geneesmiddelen waarvan het patent vervallen is. Ze zijn te vergelijken met generische geneesmiddelen, maar de werkzame bestanddelen zijn bij ‘biosimilairen’ geen exacte kopie van het originele geneesmiddel. Het resultaat is gelijkaardig.
 • Voorschriften op stofnaam (VOS) tellen mee als ‘goedkoop voorschrift’

Opmerking: de apotheker is verplicht het ‘goedkoopste’ geneesmiddel af te leveren indien het op VOS (voorschrift op stofnaam) is voorgeschreven en afgeleverd wordt in een openbare apotheek.

Hoe krijgt een geneesmiddel het statuut ‘goedkoop’?

We groeperen de geneesmiddelen als volgt voor de bepaling van het statuut ‘goedkoop’

 • Identieke werkzame stof (naam van de stof) (of combinatie van werkzame stoffen), ongeacht de zoutvorm
 • Identieke dosering
 • Vergelijkbare verpakkingsgrootte
 • Identieke toedieningsweg (opmerking: "orale vaste stof", "orale vaste stof met vertraagde werking" is een aparte groep en "vloeistoffen", "injecties" vormen een andere aparte groep).

Deze clusters van gelijkaardige verpakkingsgroottes zijn gedefinieerd door de verpakkingen als volgt te groeperen:

  • tussen 28 en 30 eenheden
  • tussen 31 en 60 eenheden
  • tussen 61 en 90 eenheden
  • tussen 91 en 120 eenheden.

Voor elke groep, ook wel VOS-cluster genoemd, bepaalt de index of een farmaceutische specialiteit tot de groep "goedkope geneesmiddelen" behoort.

De "index" komt overeen met de kost per eenheid (uitgedrukt als de vergoedingsbasis op het niveau buiten bedrijf prijs gedeeld door het aantal eenheden, afgerond op 2 decimalen).
Binnen elke groep beschouwen wij de volgende geneesmiddelen als "goedkoop":

 • De beschikbare farmaceutische specialiteit met de laagste index
 • Farmaceutische specialiteiten met een index die de laagste beschikbare index met niet meer dan 5% overschrijdt.

Waar vindt u de informatie over de ‘goedkope geneesmiddelen’?

De informatie over de ‘goedkope geneesmiddelen’ vindt u:

Opmerking: De 'goedkope' geneesmiddelen zijn aangeduid met het symbool.

 • op de website van het Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie (BCFI) :
  • in het repertorium en in de prijsvergelijkingstabellen zijn de ‘goedkope geneesmiddelen’ aangeduid met het symbool
  • via een offline te gebruiken downloadversie voor PC
  • via het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium voor het Elektronisch Medisch Dossier
 • in diverse applicaties voor Androïd smartphone en tablet of voor IOS iPhone en iPad die beschikbaar zijn via Google Play, in de App Store, enz. (door een opzoeking op ‘BCFI’ of ‘geneesmiddelenrepertorium’)

Opmerking:
De lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten die behoren tot de groep van de ‘goedkoopste geneesmiddelen’ wordt maandelijks bepaald.

Te behalen voorschrijfpercentages per discipline

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voorschrijfpercentages per discipline:

Specialisatie%
Algemeen geneeskundigen 60%
Artsen-specialisten in inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere
beroepstitel in de klinische hematologie
50%
Artsen-specialisten in inwendige geneeskunde, houder van de bijzondere
beroepstitel in de endocrino-diabetologie
38%
Artsen-specialisten in de acute geneeskunde 67%
Artsen-specialisten in medische oncologie 48%
Artsen-specialisten in de anesthesie-reanimatie 63%
Artsen-specialisten in de cardiologie 44%​
Artsen-specialisten in de heelkunde 56%
Artsen-specialisten in de neurochirurgie 66%
Artsen-specialisten in de dermato-venerologie46%
Artsen-specialisten in de gastro-enterologie 56%
Artsen-specialisten in de gynaecologie-verloskunde 65%
Artsen-specialisten in de geriatrie 48%
Artsen-specialisten in de inwendige geneeskunde 49%
Artsen-specialisten in de neurologie 57%
Artsen-specialisten in de psychiatrie 61%
Artsen-specialisten in de neuropsychiatrie 62%
Artsen-specialisten in de oftalmologie 44%
Artsen-specialisten in de orthopedische heelkunde 46%
Artsen-specialisten in de otorhinolaryngologie80%
Artsen-specialisten in de pediatrie 58%
Artsen-specialisten in de fysische geneeskunde en de revalidatie 58%
Artsen-specialisten in de pneumologie43%
Artsen-specialisten in de radiotherapie 65%
Artsen-specialisten in de reumatologie 40%
Artsen-specialisten in de stomatologie 91%
Artsen-specialisten in de urologie44%
Tandartsen75%
Andere Artsen-specialisten49%

 

 

Contacten

Directie Farmaceutisch beleid

Tel: +32 (0)2 739 77 75

E-mail: CTGCRM.database@riziv-inami.fgov.be

​Openingsuren van de kantoren : van 9 tot 12u en van 13 tot 16u