print

Aangifte van arbeidsongeschiktheid door een ‘vreemd verzekerde’

Is uw patiënt een vreemd verzekerde en arbeidsongeschikt? Dan moet hij zijn arbeidsongeschiktheid niet aangeven bij een Belgisch ziekenfonds maar bij de bevoegde buitenlandse instelling. Vul voor hem het getuigschrift arbeidsongeschiktheid in.

Op deze pagina:

Wanneer is uw patiënt vreemd verzekerd? 

Uw patiënt is vreemd verzekerd wanneer hij:

 • op het Belgische grondgebied woont of verblijft
  MAAR
 • onderworpen is aan een buitenlandse verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
   

Hoe verloopt de aangifte van arbeidsongeschiktheid? 

 1. U vult het attest arbeidsongeschiktheid in en geeft het aan uw patiënt:    
     
  Belangrijk: vergeet zeker niet volgende gegevens in te vullen:
  • de begindatum en vermoedelijke einddatum van de ongeschiktheid
   de gestelde diagnose
   Als u dit niet doet, dan zal de buitenlandse instelling de arbeidsongeschiktheid niet aanvaarden.

 2. Uw patiënt stuurt het ingevulde getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid op naar de bevoegde buitenlandse instelling voor arbeidsongeschiktheid.

Wat na de aangifte? 

De bevoegde buitenlandse instelling voor arbeidsongeschiktheid doet verder het nodige en zal ook de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betalen aan uw patiënt indien hij daar recht op heeft.

Meer informatie

Contacten

Afdeling internationale zaken

E-mail: DIAF@riziv-inami.fgov.be