Vergoeding voor de stagemeesters van artsen-specialisten in opleiding

Als stagemeester van artsen-specialisten in opleiding (ASO) in een niet-universitair milieu kunt u voortaan, onder bepaalde voorwaarden, een vergoeding ontvangen.


Hebt u recht op de vergoeding voor stagemeesters?

U hebt recht op die vergoeding voor het premiejaar 2018 indien u deze 3 voorwaarden vervult:

 • U bent door de FOD Volksgezondheid erkend als stagemeester voor een titel van niveau 2 en/of niveau 3.

Uitzondering: er is geen vergoeding voor de volgende titels:

  • huisarts
  • arts-specialist in de gerechtelijke geneeskunde
  • arts-specialist in de arbeidsgeneeskunde
  • arts-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens
  • arts-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise.
 • De stagedienst waaraan u verbonden bent, werd erkend door de FOD Volksgezondheid en bevindt zich in een niet-universitaire setting:
  • een ander ziekenhuis dan een universitair ziekenhuis of een ziekenhuis zonder universitaire bedden
  • een erkende stagedienst buiten een ziekenhuis.
 • U begeleidt een of meerdere stagedoende artsen die beschikken over:
  • een goedgekeurd stageplan
  • een diploma afgeleverd door een Belgische universiteit of een universiteit van een andere lidstaat van de EU, van de EER of van een gelijkgestelde staat (nieuw vanaf het premiejaar 2018)

Opgelet: vanaf het premiejaar 2019 wijzigen de toekenningsvoorwaarden, met o.a. nieuwe bepalingen rond stagemeesters in een universitaire setting. Van zodra de nieuwe regelgeving m.b.t. 2019 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, zullen wij hierover via deze webpagina communiceren

Hoeveel bedraagt de vergoeding voor stagemeester?

Voor het premiejaar 2018 bedraagt de vergoeding 2.407,21 euro per kalendermaand effectieve stagebegeleiding. Het gaat om een forfaitair bedrag waarbij geen rekening is gehouden met het aantal artsen-specialisten in opleiding in de dienst.

Voor het het premiejaar 2019 wordt het bedrag later vastgesteld.

Wanneer en hoe moet u uw vergoeding voor stagemeester aanvragen?

Voor het premiejaar 2018 kunt u uw vergoeding aanvragen van 9 december 2019 tot 8 maart 2020.

De regelgeving voor 2019 is nog niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, u kunt de premie 2019 dus nog niet aanvragen. Van zodra de start van de aanvraagprocedure gekend is, zullen wij hierover via deze webpagina communiceren.

Vraag uw vergoeding online aan via de module "Mijn premieaanvragen" van onze webtoepassing MyRiziv.

Als u niet akkoord gaat met onze beslissing, dan kunt u die betwisten binnen 60 dagen vanaf de datum van de online kennisgeving van de beslissing. Richt uw betwisting online tot de leidend ambtenaar van onze Dienst voor geneeskundige verzorging. Bij deze online betwisting moet u o.a. een bijlage opladen met daarin een overzicht van de door u begeleide artsen-specialisten in opleiding.

Opgelet:
Als u als stagemeester werkzaam bent in een erkende stagedienst in het buitenland, meer specifiek in het “Centre hospitalier de Luxembourg”, is het niet mogelijk uw aanvraag online in dienen. In dit geval kunt u via het mailadres onderaan deze pagina een vergoeding aanvragen. Vermeld in uw mail uw naam, uw nationaal nummer, het jaar waarvoor uw de premie aanvraagt, het rekeningnummer en de naam op wiens naam dit rekeningnummer staat.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 10 januari 2020