Vergoeding voor de stagemeesters van artsen-specialisten in opleiding

Als stagemeester van artsen-specialisten in opleiding (ASO) in een niet-universitair milieu kunt u voortaan, onder bepaalde voorwaarden, een vergoeding ontvangen.


Hebt u recht op de vergoeding voor stagemeesters?

U hebt recht op die vergoeding indien u deze 3 voorwaarden vervult:

 • U bent door de FOD Volksgezondheid erkend als stagemeester voor een titel van niveau 2 en/of niveau 3.

Uitzondering: er is geen vergoeding voor de volgende titels:

  • huisarts
  • arts-specialist in de gerechtelijke geneeskunde
  • arts-specialist in de arbeidsgeneeskunde
  • arts-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens
  • arts-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise.
 • De stagedienst waaraan u verbonden bent, werd erkend door de FOD Volksgezondheid en bevindt zich in een niet-universitaire setting:
  • een ander ziekenhuis dan een universitair ziekenhuis of een ziekenhuis zonder universitaire bedden
  • een erkende stagedienst buiten een ziekenhuis.
 • U begeleidt een of meerdere stagedoende artsen die over een goedgekeurd stageplan beschikken.

Hoeveel bedraagt de vergoeding voor stagemeester?

Voor de referentiejaren 2016 en 2017 bedraagt de vergoeding 1.510,57 euro per volledige kalendermaand effectieve stagebegeleiding. Het gaat om een forfaitair bedrag waarbij geen rekening is gehouden met het aantal artsen-specialisten in opleiding in de dienst.

Voor het referentiejaar 2018 wordt het bedrag later vastgesteld.

Wanneer en hoe moet u uw vergoeding voor stagemeester aanvragen?

Voor de jaren 2016 en 2017 kon u uw vergoeding aanvragen van 25 juni tot 23 september 2018.

De regelgeving voor 2018 is nog niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, u kunt de premie 2018 dus nog niet aanvragen. Van zodra de start van de aanvraagprocedure gekend is, zullen wij hierover via deze webpagina communiceren en zal u 90 dagen hebben om de aanvraag in te dienen.

Vraag uw vergoeding online aan via de module "Mijn premieaanvragen" van onze webtoepassing MyRiziv.

U ontvangt een online waarschuwing van onze directie.

Als u niet akkoord gaat met onze beslissing, dan kunt u die betwisten binnen 60 dagen vanaf de datum van de online kennisgeving van de beslissing. Richt uw betwisting online tot de leidend ambtenaar van onze Dienst voor geneeskundige verzorging.

Opgelet:
Als u als stagemeester werkzaam bent in een erkende stagedienst in het buitenland, meer specifiek in het “Centre hospitalier de Luxembourg”, is het niet mogelijk uw aanvraag online in dienen. In dit geval kunt u via het mailadres onderaan deze pagina een vergoeding aanvragen. Vermeld in uw mail uw naam, uw nationaal nummer, het jaar waarvoor uw de premie aanvraagt, het rekeningnummer en de naam op wiens naam dit rekeningnummer staat.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 mei 2019