Terugbetaling van een Conebeam CT-onderzoek van het faciaal massief

Vanaf 1 juni 2015 is een 3D-beeldopname van het faciaal massief met een Conebeam CT-toestel (CBCT) onder bepaalde voorwaarden terugbetaald.

De CBCT waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd moet bij ons geregistreerd zijn en er moet voldaan zijn aan de eisen van het Federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC). U vindt hier het registratieformulier en de  registratieprocedure.


Wanneer is een Conebeam CT-onderzoek terugbetaald?

Een nieuwe verstrekking 459852-459863 voor een onderzoek van het faciaal massief met een Conebeam CT-toestel (CBCT) is opgenomen in een nieuwe rubriek, artikel 17 §1, 11°ter van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

De verstrekking is terugbetaald als de volgende voorwaarden samen vervuld zijn:

 • Het onderzoek is conform voorgeschreven aan de hand van een ‘gestandaardiseerd voorschrift’, met een duidelijke klinische vraagstelling en de nodige klinische inlichtingen voor de radioloog.
 • Het gaat om een radiologisch onderzoek, niet bestemd voor tandheelkundige toepassingen (wel bv. voor een opname van de sinus). Voor tandheelkunde zijn de verstrekkingen voor onderzoeken met een CBCT opgenomen in artikel 5 van de nomenclatuur voor de tandheelkunde.
 • De CBCT waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd is bij ons geregistreerd.
 • De CBCT voldoet aan de eisen van het Federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC) en de dienst waar de CBCT is opgesteld heeft een gepaste exploitatievergunning van het FANC.

Wat is de registratieprocedure?

U volgt de volgende procedure om een CBCT te registreren:

 1. U vult voor elke CBCT het daarvoor bestemde registratieformulier in.
 2. U stuurt de formulieren aangetekend naar ons op:
  RIZIV
  Dienst voor geneeskundige verzorging
  T.a.v. de Leidend ambtenaar
  Tervurenlaan 211
  1150 Brussel
 3. Wij voeren de gegevens in onze databank in.
 4. Wij controleren de ingevoerde gegevens op basis van de informatie die het FANC ons doorgeeft en gaan na of aan hun eisen is voldaan.
 5. U ontvangt van ons voor elke geregistreerde CBCT een bericht. Daarin staat vermeld vanaf wanneer terugbetaling van de verstrekkingen van artikel 17 §1, 11° ter mogelijk is.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 februari 2020