print

Palliatief forfait

Palliatieve zorg is, als medisch-verpleegkundige discipline, gegroeid vanuit een bezorgdheid om kwalitatieve zorg en omkadering te bieden aan ongeneeslijk zieke of terminale patiënten.

Op deze pagina:


Wat is het palliatief forfait?

Het palliatief forfait is een bijkomende tegemoetkoming voor geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen die palliatieve thuispatiënten zelf (gedeeltelijk) moeten bekostigen.

Wie heeft recht op het palliatief forfait?

Om recht te hebben op het palliatief forfait moet een patiënt voldoen aan de volgende 7 voorwaarden:

  • zijn ziekte is onomkeerbaar;
  • zijn algemene, fysieke of psychische toestand gaat ernstig achteruit;
  • geen enkele therapie verbetert zijn toestand;
  • zijn levensverwachting is niet meer dan 3 maanden;
  • zijn fysieke, sociale of geestelijke noden zijn ernstig en vergen een belangrijke tijdsintensieve en volgehouden inzet;
  • hij heeft een intentie om thuis te sterven;
  • hij voldoet aan de andere voorwaarden opgenomen in het formulier ‘Medische kennisgeving’

Hoe het palliatief forfait aanvragen?

Als huisarts vraagt u het palliatief forfait voor de patiënt aan. U doet dat als volgt:

- U vult het formulier ‘Medische kennisgeving’in.

- U stuurt het formulier naar de adviserend arts van het ziekenfonds van de patiënt.

Als de patiënt aan de voorwaarden voldoet, dan wordt het palliatief forfait uitbetaald aan de patiënt.

Sinds de COVID-19 crisis kan dit formulier ook via een beveiligde elektronische kopie verstuurd worden!

Belangrijk: U kunt één verlenging aanvragen als de patiënt niet overleden is na afloop van de 30 dagen. De 2e betaling van het palliatief forfait volgt opnieuw na ontvangst van het formulier ‘Medische kennisgeving’.

Hoeveel bedraagt het palliatief forfait?

De tegemoetkoming wordt jaarlijks geïndexeerd: u vindt het meest recente bedrag bij onze “tarieven van forfaits

Bijkomende voordelen voor patiënten die het palliatief forfait hebben ontvangen

Als huisarts, verpleegkundige of kinesitherapeut moet u weten dat patiënten die het palliatief forfait hebben ontvangen bovendien geen persoonlijk aandeel (remgeld) moeten betalen voor:

Contacten

Afdeling Palliatieve zorg

E-mail: PalliativeCare@riziv-inami.fgov.be