print

Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2017

Percentage en het aantal toetredingen en weigeringen tot het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2017

Op deze pagina:


Aantallen en percentage toetredingen en weigeringen van het akkoord artsen-ziekenfondsen 2017

De wet voorziet dat het Nationaal akkoord in werking treedt in een bepaalde streek, vijfenveertig dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behoudens indien meer dan 40 percent van de artsen via een beveiligde onlinetoepassing kennisgeven van hun weigering en dit uiterlijk op de dertigste dag na de bekendmaking van de akkoorden in het Belgisch Staatsblad.

In 2017 kon voor het eerst de kennisgeving van een weigering of een gedeeltelijke toetreding uitsluitend elektronisch worden doorgegeven via de MyRiziv-module. Hoewel deze module correct functioneert werden er een aantal technische moeilijkheden vastgesteld bij het aanmelden in deze toepassing.
Het akkoord werd bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad op 12 april 2017. De artsen hadden dus de tijd tot en met 12 mei 2017 om hun gedeeltelijke toetreding of weigering mee te delen. Om alle artsen toch de mogelijkheid te geven om hun gedeeltelijke toetreding of weigering mee te delen, werd de periode verlengd tot 31 mei 2017.

In overeenstemming met de wet delen wij hieronder de cijfers mee zoals ze werden geregistreerd op 12 mei 2017, 30 dagen na de publicatie in het Belgisch staatsblad.

huisartsen
Gewestactieftoegetredengeweigerd
Brussels Gewest2.0821.68480,88%39819,12%
Vlaams Gewest9.4878.74992,22%7387,78%
Waals Gewest5.6794.99187,89%68812,11%
Totaal17.24815.42489,42%1.82410,58%

 

artsen-specialisten
Gewestactieftoegetredengeweigerd
Brussels Gewest4.7764.05284,84%72415,16%
Vlaams Gewest15.90812.92281,23%2.98618,77%
Waals Gewest9.5428.21586,09%1.32713,91%
Totaal30.22625.18983,34%5.03716,66%

 

alle artsen
Gewestactieftoegetredengeweigerd
Brussels Gewest7.2246.09984,43%1.12515,57%
Vlaams Gewest26.30522.56785,79%3.73814,21%
Waals Gewest15.63513.61787,09%2.01812,91%
Totaal49.16442.28386,00%6.88114,00%

Gedetailleerde informatie over het aantal en percentage toetredingen en weigeringen vindt u in een tabel per specialisme voor het hele land en per gewest en per arrondissement.

Contacten

Afdeling artsen en tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden