print

Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2024-2025

Percentage en het aantal toetredingen en weigeringen tot het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2024-2025 evenals de modaliteiten voor deconventie voor 2025.

Op deze pagina:

U kan zich altijd opnieuw conventioneren

Bent u gedeconventioneerd, maar wil u toetreden tot het akkoord? U kan op elk moment toetreden via ProGezondheid.

Opgelet: het sociaal statuut is enkel geldig als u voor een volledig jaar bent toegetreden.

Toetredingen tot het tweede jaar van het akkoord 2024-2025 

Het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen 2024-2025 is gesloten voor twee jaar: vanaf  1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.

Artsen die geen weigering geregistreerd hebben vóór 6 maart 2024, kunnen zich deconventioneren voor het tweede jaar van het akkoord (wat betekent vanaf  1 januari 2025) door dit vóór 15 december 2024 aan te geven via ProGezondheid.

Toetreding tot het eerste jaar van het akkoord 2024-2025

De wet voorziet dat het nationaal akkoord in werking treedt in een bepaalde streek, 45 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behalve als meer dan 40 % van de artsen via een beveiligde onlinetoepassing kennisgeven van hun weigering. Ze moeten dat doen uiterlijk op de 30e dag na de bekendmaking van de akkoorden in het Belgisch Staatsblad.

Het akkoord artsen-ziekenfondsen werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 5 februari 2024. De artsen konden hun weigering of gedeeltelijke toetreding uitsluitend elektronisch doorgeven via ProGezondheid. Ze hadden hiervoor de tijd tot en met 6 maart 2023.

Er was een lichte stijging van het aantal toetredingen in vergelijking met de vorige overeenkomst.
Het akkoord is in werking getreden op 21 maart 2024 en geldt voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.

huisartsen

Gewest

actief

toegetreden

geweigerd

Brussels Gewest

3.747

3.353

89,48%

394

10,52%

Vlaams Gewest

12.597

11.864

94,18%

733

5,82%

Waals Gewest

7.723

7.067

91,51%

656

8,49%

Totaal

24.067

22.284

92,59%

1.783

7,41%

 

artsen-specialisten

Gewest

actief

toegetreden

geweigerd

Brussels Gewest

6.984

5.795

82,98%

1.189

17,02%

Vlaams Gewest

18.090

14.193

78,46%

3.897

21,54%

Waals Gewest

11.447

9.977

88,91%

1.470

12,84%

Totaal

36.521

29.965

82,05%

6.556

17,95%

 

alle artsen

Gewest

actief

toegetreden

geweigerd

Brussels Gewest

10.731

9.148

85,25%

1.583

14,75%

Vlaams Gewest

30.687

26.057

84,91%

4.630

15,09%

Waals Gewest

19.170

17.044

88,91%

2.126

11,09%

Totaal

60.588

52.249

86,24%

8.339

13,76%

Gedetailleerde informatie over het aantal en percentage toetredingen en weigeringen vindt u in een tabel per specialisme voor het hele land en per gewest en per arrondissement.

Contacten

Afdeling artsen en tandartsen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden