print

Diabetes: tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van geavanceerde of dure technologieën in een gespecialiseerd centrum

Het gebruik van een geavanceerde of dure technologie kan mogelijk bijdragen tot een oplossing voor diabetespatiënten die een zeer intensieve behandeling krijgen met een multipel insuline injectieschema of met een insulinepomp en waarvoor het niet lukt om een stabiele bloedsuikerspiegel te bereiken of de huidige behandeling teveel problemen geeft. U kan zich hiervoor richten tot een gespecialiseerd centrum. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Op deze pagina:

Wie kan terecht in een dergelijk gespecialiseerd centrum?

U kan terecht in een gespecialiseerd centrum als:

  • U diabetespatiënt bent die een zeer intensieve behandeling krijgt met een multipel insulineschema of met een insulinepomp en dit:
  • Het ondanks deze intensieve insulinetherapie (met een multipel insulineschema of met een insulinepomp) nietlukt om een stabiele bloedsuikerspiegel te bereiken of dit wel lukt maar dit zoveel inspanningen vraagt dat uw levenscomfort drastisch vermindert.
  • U gemotiveerd bent om de behandeling met een bepaalde technologie trouw te volgen zoals voorgeschreven door uw diabetoloog.
  • U instemt met de registratie van bepaalde diagnostische en behandelingsgegevens voor een wetenschappelijke evaluatie van de technologie.

De artsen van het gespecialiseerd centrum beslissen voor welke patiënten die aan voormelde voorwaarden beantwoorden, het gebruik van een geavanceerde of dure technologie het meest nuttig is.

Wat biedt een gespecialiseerd centrum aan?

Het centrum stelt al het materiaal dat nodig is voor het gebruik van de geavanceerde of dure technologie ter beschikking (met inbegrip van alle noodzakelijke accessoires).

Het centrum zorgt ook voor de nodige begeleiding en gespecialiseerde educatie die u nodig heeft voor het correct gebruik van de technologie.

Wat moet u doen voordat een gespecialiseerd centrum u kan begeleiden?

U moet zich richten tot een gespecialiseerd centrum.

Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om u te kunnen begeleiden?

Het centrum moet:

  • nagaan of u voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een tegemoetkoming van uw ziekenfonds.
  • Het aanvraagformulier om tegemoetkoming in de kosten voor een geavanceerde of dure technologie invullen.
  • Dat formulier indienen bij uw ziekenfonds.

Als uw ziekenfonds ermee akkoord gaat, dan kan het gespecialiseerd centrum u begeleiden.

Wat moet u zelf bekostigen? 

U betaalt niets voor het materiaal en de begeleiding. Voor de raadplegingen bij de arts van het centrum betaalt u een persoonlijk aandeel (remgeld).

Welke technologieën vergoeden we?

Alleen de geavanceerde of dure technologie die het RIZIV goedkeurde, kan worden vergoed. Enkel een technologie waarvan het nut reeds wetenschappelijk is aangetoond in studies, komt in aanmerking, als het voor die technologie toch nog zinvol is om bijkomende studies te doen.
Iedere technologie wordt slechts vergoed zolang als nodig is om

  • een wetenschappelijke evaluatie uit te voeren en
  • conclusies te trekken uit de resultaten.

Of een technologie daarna verder wordt vergoed, beslissen we in de toekomst voor iedere technologie afzonderlijk. Het is dus mogelijk dat een technologie na een bepaalde tijd niet meer vergoed wordt, waarna u eventueel kan overschakelen op een nieuwe technologie.

In de rubriek “meer informatie – akkoord” vindt u welke technologieën tijdelijk zijn goedgekeurd en voor welke periode deze technologieën zijn goedgekeurd.

 

Contacten

Evelien Claes

Tel: +32(0)2 739 73 70

E-mail: evelien.claes@riziv-inami.fgov.be