print

Neuromusculaire ziekten: tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in gespecialiseerde centra

Als u lijdt aan een neuromusculaire ziekte kan u terecht in een gespecialiseerd centrum (referentiecentrum). Zo’n centrum zal u en uw omgeving tijdens alle stadia van uw ziekte, optimale zorgen bieden, zowel op medisch als op psychologisch vlak. Hiervoor staat een team van verschillende medische (neuroloog, geneticus, revalidatiearts, enz.) en paramedische (diëtist, kinesitherapeut, psycholoog, enz.) disciplines voor u klaar. Uw ziekenfonds komt tegemoet in de kosten.

Op deze pagina:

Kunt u terecht in een gespecialiseerd centrum voor neuromusculaire ziekten?

U kunt enkel terecht in een gespecialiseerd centrum voor neuromusculaire ziekten als u een neuromusculaire ziekte hebt.

Er bestaan zeer veel uiteenlopende neuromusculaire ziekten.

Hier vindt u de lijst met neuromusculaire ziekten die het meest voorkomen.

Wat biedt een gespecialiseerd centrum voor neuromusculaire ziekten u en uw omgeving aan?

Het centrum garandeert u en uw omgeving langdurige zorg en ondersteuning, in alle stadia van de ziekte. Het doel is om uw prognose en uw levenskwaliteit te verbeteren.

Een team van verschillende medische en paramedische disciplines (neuroloog, geneticus, kinesitherapeut, psycholoog, enz.) staat in voor uw levenslange, continue begeleiding en behandeling.

Het team van het centrum houdt steeds contact met uw huisarts, huiskinesitherapeut en uw andere zorgverleners.

Wat moet u doen voordat een gespecialiseerd centrum u kan behandelen?

U moet u richten tot eengespecialiseerd centrum voor neuromusculaire aandoeningen dat u kan terugvinden op deze lijst.

Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om u te kunnen behandelen?

Het centrum moet:

Wat moet u zelf bekostigen?

Voor de tussenkomsten van een diëtist, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, psycholoog, orthopedagoog en verpleegkundige, betaalt u niets (derdebetalersregeling).

Voor de consultaties bij de artsen en kinesitherapeuten betaalt u echter wel een persoonlijk aandeel (remgeld).

Eventuele onderzoeken (zoals bloedonderzoek), worden vergoed op basis van de nomenclatuur.

In geval van hospitalisatie betaalt u de gebruikelijke kosten die verbonden zijn aan uw ziekenhuisverblijf.

Als u jonger bent dan 18 jaar, komt het ziekenfonds ook tegemoet in uw vervoerskosten van en naar het centrum.

Contacten

Evelien Claes

Tel: +32(0)2 739 73 70

E-mail: evelien.claes@riziv-inami.fgov.be