print

Diabetes: tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van volwassenen in een gespecialiseerd centrum

Als volwassen diabetespatiënt kunt u een programma volgen dat een gespecialiseerd centrum heeft uitgewerkt.
De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) kan financieel tegemoetkomen in dit programma.

Op deze pagina:


Komt u in aanmerking voor dit programma?

Om in aanmerking te kunnen komen voor begeleiding in een gespecialiseerd centrum, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

U lijdt aan een bepaalde vorm van diabetes:

 • Ofwel diabetes type 1
 • Ofwel diabetes type 2 met in principe minstens 3 insuline-toedieningen per dag
 • Ofwel diabetes type 2 met in principe minstens 2 insuline-toedieningen per dag en u hebt daarnaast een ernstige medische aandoening.

Andere patiënten die in aanmerking komen, zijn:

 • Patiënten met een quasi volledig verlies van de endocriene pancreasfunctie (bijvoorbeeld na een totale pancreatectomie of bij chronische pancreatitis) die met insuline behandeld worden of met andere injecteerbare glucoseverlagende middelen
 • Patiënten met mucoviscidose, behandeld met insuline of andere injecteerbare glucoseverlagende middelen
 • Patiënten met monogene diabetes (MODY, mitochondriale of neonatale diabetes), behandeld met een insulinepomp, ofwel met 3 of meer injecties van insuline en/of andere injecteerbare glucoseverlagende middelen
 • Patiënten met organische hypoglycemieën (insulinoom, glycogenose, nesidioblastose)
 • Vrouwen met zwangerschapsdiabetes (al dan niet behandeld met insuline)
 • Vrouwen met diabetes die een zwangerschapswens hebben (ofwel behandeld met insuline of andere injecteerbare glucoseverlagende middelen ofwel niet behandeld met insuline)
 • Diabetici na een orgaanstransplantatie (al dan niet behandeld met insuline)
 • Diabetici op nierdialyse (al dan niet behandeld met insuline)

Om in aanmerking te komen voor begeleiding in een gespecialiseerd centrum voor volwassenen, moet u ook nog beantwoorden aan enkele andere voorwaarden:

U kunt een ‘ambulante’ patiënt zijn (een patiënt die niet in het ziekenhuis is opgenomen) of een gehospitaliseerde patiënt.

Wat leert u tijdens het begeleidingsprogramma?

U leert:

 • een dieet volgen
 • uzelf insuline-injecties toedienen
 • uw bloedsuikerspiegel (‘glycemie’ genoemd) controleren en uw insulinedoses aan passen aan de resultaten van deze metingen
 • (samen met het gespecialiseerd centrum) de resultaten van deze metingen en de aanpassingen van uw behandeling (insulinedoses, dieet) voor de afgelopen periode beoordelen
 • het materiaal gebruiken dat het gespecialiseerd centrum bezorgt voor het meten van uw glycemie.

Op welk materiaal hebt u recht?

In het kader van het programma dat wordt aangeboden door de gespecialiseerde centra heeft u recht op de terugbetaling  van materiaal om uw glycemie te meten:

Ofwel via de vingerpriktest; in dit geval heeft u recht op:

 • een lancethouder
 • lancetten
 • teststrookjes voor het bepalen van de glycemie
 • een glycemie-afleestoestel.

Ofwel via de methode om de glycemie te bepalen via sensoren. Daarbij wordt er een sensor aangebracht op de huid. De sensor meet regelmatig uw suikerspiegel. Met een afleestoestel kan u de resultaten scannen en downloaden op uw computer. Voor deze meettechniek bezorgt het centrum u:

 • sensors
  en
 • ofwel een afleestoestel
 • ofwel een gebruiksklare transmitter

Indien u aan één van de meest ernstige vormen van diabetes lijdt, ontvangt u van uw centrum uiterlijk op 1 januari 2023 een sensor die verschillende specifieke functionaliteiten heeft, waaronder:

 • een continue meting van de glycemie in real time
 • het automatisch en regelmatig doorsturen van de resultaten van de meting zonder dat u de sensor moet scannen of flashen.

Hoeveel materiaal kunt u krijgen?

Indien u uw glycemie bepaalt door de vingerpriktest ontvangt u zoveel strookjes en lancetten als u nodig heeft om het aantal metingen uit te voeren dat de arts voorschrijft. Indien u aan één van de meest ernstige vormen van diabetes lijdt, zijn dat gemiddeld 130 metingen. Indien u aan de minst ernstige vormen van diabetes lijdt, ontvangt u 25 strookjes en 10 lancetten per maand.

Bij sensor-meting moet de sensor regelmatig vervangen worden. In dat geval krijgt u zoveel sensors als nodig is om continu uw glycemie te kunnen bepalen (rekening gehouden met de normale houdbaarheidsperiode van één sensor).  In dat geval ontvangt u ook een beperkt aantal materiaal om - als dat nodig is - de vingerpriktest te gebruiken.

Welke begeleiding kunnen patiënten met een zorgtraject voor diabetes krijgen in de gespecialiseerde centra?

Als u aan diabetes type 2 lijdt, dan kunt u een zorgtraject volgen. In dat geval wordt u normaal gezien niet begeleid in de centra. Uitzonderlijk kan u toch bepaalde begeleiding krijgen in deze centra:

 • begeleiding in verband met de diabetes als de huisarts dat voorschrijft
 • materiaal voor de metingen van de glycemie als een patiënt daarmee start tijdens een hospitalisatie en van plan is om na de hospitalisatie een zorgtrajectcontract af te sluiten

Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om u te kunnen begeleiden?

Het centrum moet:

 • nagaan of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een  tegemoetkoming van uw ziekenfonds
 • het aanvraagformulier voor verzekeringstegemoetkoming invullen met betrekking tot deze begeleiding. U moet het formulier ondertekenen
 • het aanvraagformulier aan uw ziekenfonds bezorgen.

Als uw ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het centrum uw begeleiding op zich nemen.

Wat betaalt u voor deze begeleiding?

U betaalt niets voor de begeleiding door de verpleegkundigen en de diëtisten van het gespecialiseerd centrum (de derdebetalersregeling is van toepassing). Voor de raadplegingen bij de arts van het centrum betaalt u uw persoonlijk aandeel (remgeld).

Als u kiest voor de vingerpriktest betaalt het ziekenfonds u het materiaal voor deze methode volledig terug.

Tot en met 30 juni 2023 betaalde uw ziekenfonds het materiaal voor de sensormeting volledig terug enkel als u tot één van de-volgende categorieën van patiënten behoorde:

 • u lijdt aan diabetes type 1

of

 • u heeft een quasi volledig verlies van de endocriene pancreasfunctie (bijvoorbeeld na een totale pancreatectomie of bij chronische pancreatitis) en wordt behandeld met een complexe insulinetherapie (ofwel insulinepomp, ofwel 3 of meer injecties van insuline)

of

 • u lijdt aan mucoviscidose en wordt behandeld met insuline of andere injecteerbare glucoseverlagende middelen

of

 • u lijdt aan monogene diabetes (MODY, mitochondriale of neonatale diabetes) die wordt behandeld met ofwel een insulinepomp, ofwel met 3 of meer injecties van insuline en/of andere injecteerbare glucoseverlagende middelen

of

 • u lijdt aan organische hypoglycemieën (insulinoom, glycogenose, nesidioblastose) en kampte met aanhoudende ernstige hypoglycemieën.

Vanaf 1 juli 2023 betaalt uw ziekenfonds het materiaal voor de sensormeting volledig terug aan een bijkomende categorie van patiënten. Als u tot één van de volgende categorieën behoort is een volledige terugbetaling van het materiaal voor sensormeting ook voorzien:

 • u lijdt aan diabetes type 2 en wordt in principe behandeld met minstens 3 injecties van insuline per dag

of

 • u heeft zwangerschapsdiabetes die wordt behandeld met insuline

of

 • u lijdt aan diabetes die wordt behandeld met insuline en hebt een orgaantransplantatie gekregen

of

 • u lijdt aan diabetes die wordt behandeld met insuline en krijgt nierdialyse

of

 • u lijdt aan diabetes die wordt behandeld met insuline en/of andere injecteerbare glucoseverlagende middelen en heeft een zwangerschapswens

Als u niet tot deze categorieën hoort en u wenst uw glycemie te bepalen via sensormeting, dan dient u hiervoor een supplement te betalen.

Indien u méér materiaal wenst (strookjes, lancetten, sensors) dan wat de arts voorschrijft, kan u het bijkomende materiaal aankopen in de centra.

U kunt niet tegelijkertijd begeleid worden in 2 gespecialiseerde centra. Als u van centrum verandert moet u het centrum waar u eerst kwam, verwittigen. Anders kunnen bepaalde kosten u aangerekend worden.

Als u begeleid wordt in een gespecialiseerd centrum, komt u ook in aanmerking voor de terugbetaling van podologieverstrekkingen.

Contacten

Overeenkomst

Tel: +32(0)2 739 73 70

E-mail: evelien.claes@riziv-inami.fgov.be

Materiaal voor sensor meting

E-mail: SEC_DIR_MED@riziv-inami.fgov.be