print

Multidisciplinair diagnostisch centrum voor ME/CVS

Dit centrum onderzoekt of iemand ME/CVS heeft en stelt een behandeling voor. Indien aangewezen, is dat een behandeling met cognitieve gedragstherapie. U als patiënt kiest of u deze behandeling wil volgen. Deze behandeling wordt gegeven door therapeuten uit de regio van de patiënt. De huisarts heeft een centrale rol en wordt vergoed voor zijn inbreng. We betalen de begeleiding in het centrum en de behandeling grotendeels terug via het ziekenfonds.

Op deze pagina:

Wat voor centrum?

Het multidisciplinair diagnostisch centrum voor ME/CVS is een consultatieafdeling van een algemeen of universitair ziekenhuis. Het centrum wordt gevormd door een team van verschillende zorgverleners die gespecialiseerd zijn in ME/CVS. Het team bestaat onder meer uit een arts internist en een psychiater.

Wat biedt dit centrum aan?

Dit centrum biedt: 

  • een integrale benadering met aandacht voor alle fysieke, psychische en sociale aspecten van de ziekte
  • een grondig, multidisciplinair diagnostisch onderzoek
  • een behandelingsvoorstel
  • regelmatige opvolging en richtlijnen voor de therapeuten uit de regio van de patiënt die de behandelingen geven
  • een plan van gedeeltelijke of gehele hertewerkstelling als dit haalbaar is voor de patiënt

Welke behandeling stelt het centrum voor?

Cognitieve gedragstherapie is een behandeling waarvan voldoende, wetenschappelijk is aangetoond dat ze de ME/CVS-klachten kan verminderen. Deze behandeling wordt voorgesteld door het centrum als uit het onderzoek blijkt dat ze kan leiden tot een verbetering bij een bepaalde patiënt. Deze behandeling is er onder andere op gericht dat u als patiënt:

  • een gezond slaap-waak-ritme aanleert,
  • u uw inspanningen beter kan doseren,
  • u minder piekert over bepaalde problemen.

Het is geen behandeling waardoor u helemaal geneest, maar indien u uw levensstijl aanpast, kan ze er wel voor zorgen dat u minder last heeft van uw klachten en een betere levenskwaliteit bereikt.

Deze behandeling wordt niet gerealiseerd in het centrum, maar door cognitief gedragstherapeuten in de regio van de patiënt. (Als u geen cognitief gedragstherapeut vindt in uw regio, dan kan u de behandeling ook volgen in het ziekenhuis van het centrum.)

Deze therapie bestaat uit 17 individuele sessies. Maximum 8 van deze sessies kunnen, indien haalbaar en gewenst, plaatsvinden in groep.  Een individuele sessie duurt 50 minuten en een groepssessie 90 minuten. Wij stellen vast wie in aanmerking komt als cognitief gedragstherapeut voor CVS. Dit zijn therapeuten die een lange opleiding hebben gevolgd.

Hoe kunt u als patiënt in aanmerking komen voor een begeleiding in het centrum?

Het is uw huisarts die u doorverwijst naar het gespecialiseerd centrum. Uw huisarts moet van mening zijn dat u ME/CVS heeft en dat een gespecialiseerd onderzoek nodig is om een beter inzicht te krijgen in uw klachten en een aangepaste behandeling te kunnen aanbieden. De huisarts stuurt het volledig ingevuld standaardverwijsformulier naar het centrum.

U wordt eerst onderzocht door de arts-internist van het centrum. Als deze arts het ME/CVS-vermoeden bevestigt, komt u in aanmerking voor het uitgebreid multidisciplinair diagnostisch onderzoek.

Als het team op basis van het uitgebreid diagnostisch onderzoek bevestigt dat u inderdaad ME/CVS heeft, komt u in aanmerking voor een behandeling met cognitieve gedragstherapie, als het centrum meent dat die behandeling nuttig voor u is om uw klachten te verbeteren. U kiest zelf of u deze behandeling wil volgen.

Als u vroeger al in een voormalig referentiecentrum voor CVS geweest bent (actief tot en met 2012), komt u niet opnieuw in aanmerking voor een nieuw multidisciplinair diagnostisch onderzoek in het multidisciplinair diagnostisch centrum. U komt in dit geval wel in aanmerking voor de terugbetaling van de cognitieve gedragstherapie als de ME/CVS-diagnose vroeger bij u is vastgesteld in een referentiecentrum en als u deze behandeling wilt volgen.

Wat betaalt het ziekenfonds terug? Wat betaalt de patiënt?

Het ziekenfonds betaalt het diagnostisch onderzoek, de begeleidingsgesprekken in het centrum en de behandeling met cognitieve gedragstherapie grotendeels terug. Als patiënt betaalt u het remgeld per prestatie.

U dient de terugbetaling aan te vragen aan uw ziekenfonds. Het centrum helpt u met deze aanvraag. U moet deze aanvraag ondertekenen. Het ondertekenen van deze aanvraag verplicht u niet om de cognitieve gedragstherapie te volgen, indien u dit niet wil. In dat laatste geval heeft u recht op de terugbetaling van de kosten van het diagnostisch onderzoek.

Welke rol en vergoeding voor de huisarts?

De huisarts heeft een centrale rol. Hij verwijst de patiënten door en wordt schriftelijk ingelicht over de resultaten van het diagnostisch onderzoek en de inhoud van het behandelingsadvies. Hij vertegenwoordigt de eerste lijn zorgverleners.

De huisarts wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg met de artsen van het centrum. Omdat hier veel belang aan gehecht wordt, ontvangt de huisarts voor deze deelname een vergoeding. Het is niet nodig dat de huisarts zich naar het centrum verplaatst om deel te kunnen nemen aan het overleg. De huisarts kan ook via videocommunicatie deelnemen aan het overleg. Ook dan wordt zijn deelname vergoed.

Contacten

Evi Declercq - Afdeling revalidatie

Tel: +32(0)2 739 71 97

E-mail: evi.declercq@riziv-inami.fgov.be