print

Diabetes: terugbetaling van educatieverstrekkingen

Vanaf 1 mei 2018 kunt u, als  diabetespatiënt gevolgd via het zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’ gebruikmaken van educatieverstrekkingen verleend door een multidisciplinair team als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Op deze pagina:


Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op terugbetaalde educatieverstrekkingen?

U heeft recht op terugbetaalde educatieverstrekkingen als u:

EN

    • cardiovasculaire risicofactor gedefinieerd als
      • BMI > 30

En/of

      • Arteriële hypertensie
  • een voorschrift van uw huisarts heeft

Op hoeveel educatieverstrekkingen heeft u recht?

U heeft recht op 4 educatievertrekkingen per jaar.

Wie verleent deze educatieverstrekkingen?

Een apotheker, diabeteseducator, diëtist, kinesitherapeut of verpleegkundige kan u deze verstrekkingen verlenen. Dit kan individueel of in groep.
U beslist samen met uw huisarts bij welk type educator u educatie gaat volgen en of dit individueel of in groep gebeurt.

Wat betaalt u voor deze educatieverstrekkingen? 

Uw ziekenfonds betaalt deze educatievestrekkingen volledig terug.

Contacten

Zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2” (voortraject)

E-mail: voortraject@riziv-inami.fgov.be