print

Cognitief gedragstherapeut voor ME/CVS

Cognitief gedragstherapeuten kunnen in hun praktijkkamer buiten een ziekenhuis of centrum, behandelingszittingen uitvoeren voor patiënten met ME/CVS (Myalgische encephalomyelitis/ Chronisch vermoeidheidssyndroom), die we terugbetalen via de ziekenfondsen.

Indien u, als therapeut, aanvaard wil worden als cognitief gedragstherapeut voor EM/CVS moet u een aanvraagdossier indienen bij ons.

Op deze pagina:

Voorwaarden voor de cognitief gedragstherapeut voor ME/CVS

Als ‘cognitief gedragstherapeut voor ME/CVS’ moet u beantwoorden aan enkele voorwaarden:

  • erkend klinisch psycholoog zijn
  • een volledige postgraduaat-opleiding van minstens drie jaar in gedragstherapie gevolgd hebben aan een Belgische universiteit
  • een verbintenisformulier ondertekenen
     

Voor welke patiënten kan u behandelingszittingen uitvoeren?

Als ‘cognitief gedragstherapeut voor ME/CVS’ kan u behandelingszittingen uitvoeren voor patiënten:

  • die onderzocht zijn in een ‘multidisciplinair diagnostisch centrum voor ME/CVS’.
  • waarvoor het centrum op basis van het onderzoek de ME/CVS-diagnose heeft vastgesteld en een behandeling met cognitieve gedragstherapie heeft voorgesteld.

Het centrum verwijst deze patiënten door naar een cognitief gedragstherapeut voor ME/CVS die de behandelingszittingen uitvoert.

Aantal vergoedbare zittingen per patiënt

Per patiënt betalen we maximum 17 behandelingszittingen terug. De zittingen zijn inhoudelijk gebaseerd op een therapieprotocol van cognitieve gedragstherapie dat in evidence based onderzoek effectief is gebleken bij de behandeling van ME/CVS.

Een behandelingszitting kan individueel of in groep plaatsvinden, naargelang het persoonlijk advies van het diagnostisch centrum, de praktische mogelijkheden en wensen van de patiënt. Maximum 8 van de 17 vergoedbare behandelingszittingen kunnen plaatsvinden in groep.

Een individuele behandelingszitting (‘individuele CGT-sessie’) duurt 50 minuten. Een behandelingszitting in groep (‘CGT-sessie in groep’) duurt 90 minuten.

Terugbetalingstarief en facturatiewijze

Het tarief per individuele zitting bedraagt 86,69 euro en het tarief per groepszitting bedraagt 57,80 euro per deelnemende rechthebbende (bedragen geïndexeerd op 01/01/2024).

De facturatie gebeurt door middel van een CGT-attest. Er bestaan 2 soorten CGT-attesten; een CGT-attest voor een individuele zitting  en een CGT-attest voor een groepszitting. Per ‘CGT-sessie’ ontvangt de patiënt van het diagnostisch centrum één CGT-attest. Het diagnostisch centrum vult een deel van het attest in. U vult vervolgens het attest verder in en verzendt het voor de terugbetaling per post naar het ziekenfonds van de patiënt. Het adres daarvoor is afhankelijk van het ziekenfonds waarvan de patiënt lid is. U kan de adressen per ziekenfonds terugvinden in deze lijst.

Aanvraagprocedure

Als u kandidaat bent om in het kader van de ME/CVS-overeenkomst als ‘cognitief gedragstherapeut voor ME/CVS’ vergoedbare ‘CGT-sessies’ te realiseren, dient u een aanvraagdossier in bij ons waarin u aantoont dat u beantwoordt aan de hierboven vermelde voorwaarden.

Dit aanvraagdossier dient de volgende documenten te bevatten:

  • een kopie van het ministerieel besluit van uw erkenning als klinisch psycholoog,
  • een kopie van het attest van een Belgische universitaire instelling van een volledige opleiding in gedragstherapie die minstens 3 jaar duurt,
  • het volledig ingevuld en ondertekend verbintenisformulier.

Meer gedetailleerde instructies zijn terug te vinden in Terugbetaling cognitieve gedragstherapie. Wij onderzoeken de dossiers en stellen vast welke therapeuten aan de voorwaarden voldoen.

Omdat er momenteel uitsluitend een diagnostisch centrum voor ME/CVS in Vlaanderen is, aanvaarden we voorlopig alleen Nederlandstalige therapeuten, behalve als het centrum een anderstalige patiënt behandelt.

Reglementaire basis voor de terugbetaling van de cognitieve gedragstherapie

De overeenkomst tussen het multidisciplinair diagnostisch centrum voor ME/CVS en het RIZIV vormt de reglementaire basis voor de terugbetaling van de cognitieve gedragstherapie.

Contacten

Evi Declercq - Afdeling revalidatie

Tel: +32(0)2 739 71 97

E-mail: evi.declercq@riziv-inami.fgov.be