print

Diabetes: tegemoetkoming in de kosten voor zorg verstrekt in een gespecialiseerd centrum aan diabetespatiënten met voetwonden

Als diabetespatiënt met een voetwonde komt u in aanmerking voor voetverzorging in een gespecialiseerd centrum. Het doel van deze zorg is de wonden genezen, amputaties vermijden, nieuwe wonden voorkomen en eventuele nieuwe wonden zo snel mogelijk verhelpen.

Op deze pagina:


Beantwoordt u aan de voorwaarden om van voetverzorging te kunnen genieten? 

Om in aanmerking te komen voor voetverzorging in een gespecialiseerd centrum moet u een ‘ambulante’ diabetespatiënt zijn (niet opgenomen in een ziekenhuis) die voetwonden of een neurogene artropathie (Charcot-gewricht) vertoont.

Als u al eerder dergelijke wonden had (waarvoor u werd behandeld in een gespecialiseerd centrum) en u momenteel in remissie bent, maar opvolging noodzakelijk is (om nieuwe wonden te voorkomen) kunt u deze zorg ook genieten.

U moet ook:

U kunt deze zorg ook genieten als u gehospitaliseerd bent, maar  in dat geval is de toepasselijke reglementering die van de ziekenhuizen .

Wat bieden de gespecialiseerde centra aan?

Het team dat actief is in deze centra:

 • stelt uw diagnose op
 • verzorgt uw voetwonden
 • onderzoekt of een chirurgische ingreep voor u zinvol kan zijn
 • begeleidt u bij het zoeken naar aangepaste hulp bij het stappen
 • volgt de evolutie op van uw behandeling en past eventueel uw zorg aan
 • volgt genezen patiënten op (voorkomen van nieuwe voetproblemen).Wat moet het gespecialiseerd centrum doen om u zorg te kunnen verlenen?

Het centrum moet:

Als uw ziekenfonds akkoord gaat, dan kan het centrum zorgen voor uw begeleiding.
  

Wat betaalt u voor deze begeleiding?

U betaalt uw persoonlijk aandeel (remgeld) per behandelingssessie  (de derdebetalersregeling is van toepassing) als u een ‘ambulante’ patiënt bent.

U betaalt:

 • uw aandeel in de honoraria van de artsen
 • uw aandeel in de verstrekkingen van de verpleegkundigen of de podologen die buiten de openingsuren vallen van de voetkliniek
 • de kosten van uw hospitalisatie en de zorg die verstrekt wordt tijdens uw hospitalisatie
 • de interventies van een (eventuele) consultant zoals een orthopedisch schoenmaker. Deze interventies worden in rekening gebracht in het kader van denomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.
   

Toegang tot de podologie- en diëtetiekverstrekkingen

Als u bent opgenomen in een gespecialiseerd centrum, kan u, onder bepaalde voorwaarden, toegang krijgen tot podologie- en diëtetiekverstrekkingen, voorzien in de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen.

Meer informatie

Contacten

Evelien Claes

Tel: +32(0)2 739 73 70

E-mail: evelien.claes@riziv-inami.fgov.be