print

Uw Riziv-nummer als podoloog krijgen

Als podoloog hebt u een RIZIV-nummer nodig om aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) podologieverstrekkingen te kunnen aanrekenen van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. De ziekteverzekering kan die verstrekkingen dan terugbetalen aan uw patiënten.

Op deze pagina:


Uw erkenning en uw visum als podoloog krijgen

Opdat wij u een RIZIV-nummer kunnen geven, moet één van de Gemeenschappen u eerst een erkenning toekennen en moet de FOD Volksgezondheid u een visum uitreiken.

Deze erkenning en dit visum zijn verplicht om het beroep van podoloog in België te kunnen uitvoeren, onafhankelijk van uw eventuele inschrijving bij ons.

U kunt uw erkenning als podoloog vragen bij een van de Gemeenschappen, ofwel via internet, ofwel per brief:

Als uw Gemeenschap u heeft erkend, dan krijgt de FOD Volksgezondheid daarvan automatisch bericht, en zij sturen uw visum naar u op. U moet dus zelf geen contact opnemen met de FOD Volksgezondheid. Het is uw Gemeenschap die instaat voor de opvolging van uw dossier

​Uw RIZIV-nummer als podoloog krijgen

Nadat u uw visum gekregen heeft, vervolledigt en ondertekent u het formulier  'Aanvraag tot registratie als podoloog bij het RIZIV’. Onze contactgegevens staan in het formulier.

Wij controleren uw erkennings- en visumgegevens. Als alles in orde is, geven we u een RIZIV-nummer en sturen dit op naar uw contactadres.

Contacten

Afdeling podologen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: podonl@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden​
Adres
RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt