Een verpleegkundig consult aanrekenen

Als verpleegkundige mag u een ‘verpleegkundig consult’ aanrekenen. Hoe moet u dat doen? 

Wanneer kunt u een ‘verpleegkundig consult’ aanrekenen?

In een ‘verpleegkundig consult’ bepaalt u de gezondheidsproblemen van de patiënt en formuleert de zorgdoelen in overleg met de patiënt of zijn onmiddellijke omgeving.

U moet deze gezondheidsproblemen en zorgdoelen opnemen in een verslag dat bij het verpleegdossier wordt gevoegd.

U mag dit consult aanrekenen bij:

  • een patiënt bij wie u op zijn minst tweemaal per week hygiënische verzorging hebt verleend over een ononderbroken periode van minstens 28 dagen die start op de dag van de eerste hygiënische verzorging
  • een palliatieve patiënt bij wie u op zijn minst tweemaal per week hygiënische verzorging verleent, van bij aanvang van de zorg

U kunt maximaal 1 keer per kalenderjaar bij een patiënt een verpleegkundig consult  aanrekenen.

Vragen en antwoorden over het verpleegkundig consult

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 november 2014