print

Verpleegdagprijzen ziekenhuizen

U vindt hier een overzicht van de verpleegdagprijzen per ziekenhuis met de prijs aan 100 %, het bedrag per opname en het bedrag per dag.

Op deze pagina:

Wat is de verpleegdagprijs ?

De verpleegdagprijs is een forfaitair bedrag dat de kosten dekt van het verblijf (bv. ter beschikking gestelde infrastructuur) en de verzorging in het ziekenhuis, met uitzondering van:

  • de geneesmiddelen
  • de technische verstrekkingen
  • het honorarium van de arts

Financiering ziekenhuizen via de verpleegdagprijs

De Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid bepaalt de verpleegdagprijs. De ziekenhuizen krijgen telkens op 1 januari en 1 juli een budget toegekend door de FOD Volksgezondheid.

Ongeveer 80 % van dit budget betalen de ziekenfondsen rechtstreeks onder de vorm van maandelijkse voorschotten aan het ziekenhuis. Het overige gedeelte rekent het ziekenhuis via de patiëntenfactuur aan het ziekenfonds aan op basis van een bedrag per opname en een bedrag per dag.

Daarnaast betaalt de patiënt een persoonlijk aandeel afhankelijk van de duur van zijn verblijf en zijn hoedanigheid (rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming, werkloze, al dan niet met personen ten laste, enz.).

Voor patiënten die niet in regel zijn met hun ziekenfonds of die in België niet zijn ingeschreven bij een ziekenfonds factureert het ziekenhuis alles via de patiëntenfactuur.(geen tussenkomst van de ziekteverzekering).  Dit is de verpleegdagprijs aan 100 %.

Actuele verpleegdagprijzen

U vindt hieronder een overzicht per ziekenhuis van de huidige prijs aan 100 %, het bedrag per opname en het bedrag per dag.

De prijzen kunnen verschillend zijn per type ziekenhuis. De afkortingen in de kolom ‘type ziekenhuis’ staan voor:

A = acute diensten
BRA = dienst brandwonden
G = dienst geriatrie
P = psychiatrisch ziekenhuis
PAL = dienst palliatieve zorg
Sp = dienst voor chronische aandoeningen

Verpleegdagprijzen ziekenhuizen

Contacten

Afdeling ziekenhuizen

E-mail: hospit@riziv-inami.fgov.be

Kantoren geopend elke werkdag  van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.