print

Volledig terugbetaalde huisbezoeken aan uw palliatieve patiënten

Als huisarts kunt u de volledige terugbetaling vragen van de bezoeken die u bij de patiënt thuis of in een gemeenschappelijke verblijfplaats (ROB/RVT, PVT, enz.) voor bepaalde palliatieve patiënten aflegt, ook al hebben zij geen recht op het ‘palliatief statuut’. Zij zullen er dan recht op hebben tot hun overlijden.

Op deze pagina:

 

Welke patiënt heeft recht op de volledige terugbetaling van die bezoeken?

  
Uw patiënt heeft er recht op als hij aan de volgende 5 voorwaarden voldoet (ook al heeft hij geen recht op het palliatief statuut):
 • zijn ziekte is onomkeerbaar
 • zijn algemene, fysieke of psychische toestand gaat ernstig achteruit
 • geen enkele therapie verbetert zijn toestand
 • zijn levensverwachting is niet meer dan 3 maanden
 • zijn fysieke, sociale of geestelijke noden zijn ernstig en vergen een belangrijke tijdsintensieve en volgehouden inzet  
   

Hoe kunt u de volledige terugbetaling van die bezoeken verkrijgen?

 1. Vul het formulier ‘Volledig terugbetaalde bezoeken voor palliatieve patiënten’  in.
 2. Stuur het formulier naar de adviserend arts van het ziekenfonds van uw patiënt.
 3. Blijf op uw getuigschriften de gewone nomenclatuurcodenummers voor uw huisbezoeken  gebruiken (er zijn geen specifieke codenummers).
 4. In geval van akkoord zal de terugbetaling volgen
 
Als uw patiënt recht heeft op het palliatief statuut is er een andere procedure.

Contacten

Secretariaat Nationale commissie artsen-ziekenfondsen

Tel: +32(0)2 739 73 86

E-mail: medicomut@riziv-inami.fgov.be