print

Terminale patiënten: tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding en steun aan huis door een palliatief zorgteam

Terminale patiënten die thuis of bij iemand anders willen blijven, kunnen gebruik maken van begeleiding door een gespecialiseerd team.
Het team steunt de patiënt, zijn/haar familie en eventueel de gebruikelijke verzorgers. Het verstrekt bepaalde zorgen (controle van pijn en andere symptomen).

Via het ziekenfonds kan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) tegemoetkomen in de kosten van deze begeleiding en ondersteuning.

Op deze pagina:

Tot wie richten de palliatieve zorgteams zich?

De palliatieve zorgteams richten zich tot alle personen met een ongeneeslijke ziekte in een terminale fase:

  • die thuis willen blijven
  • en die regelmatig gespecialiseerde zorg krijgen.

Wat bieden de palliatieve zorgteams?

De palliatieve zorgteams willen de patiënt en zijn/haar familie de best mogelijke levenskwaliteit en de grootst mogelijke zelfstandigheid bieden.

  • Ze bestrijden pijn en andere symptomen (misselijkheid, anorexia, slikproblemen, constipatie, incontinentie, hoest enz.).
  • Ze informeren de patiënt en zijn omgeving.
  • Ze bieden psychologische en morele steun.
  • Ze leren om bepaalde medische apparatuur te gebruiken (anti-pijnpomp, injectieapparaat, onderhuids geneesmiddelenreservoir enz.). Ze informeren over de mogelijkheden om deze apparatuur te lenen, te huren of te kopen.
  • coördineren de palliatieve zorg en verstrekken zo nodig zelf bepaalde zorg.

Ze werken samen met de gebruikelijke verzorgers van de patiënt (arts, verpleegkundige enz.). Op hun verzoek kunnen ze hen steunen en gespecialiseerd advies geven.

Een patiënt die door een team wordt opgevolgd, kan het team 24 uur/24 en 7dagen/7 bereiken voor hulp.

Hoe maakt u gebruik van de hulp van een palliatief zorgteam?

De patiënt of iemand uit zijn/haar omgeving moet de bijstand vragen van een van de palliatieve zorgteams die bij ons geconventioneerd zijn. Het team komt tussen met instemming van de arts.

Wat moet het palliatieve zorgteam doen om de patiënt op te volgen?

Het team moet:

  • nagaan of de patiënt voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op zorg van het team en direct of indirect een essentiële bijdrage leveren tot de palliatieve zorg voor de patiënt
  • een attest krijgen van de arts van de patiënt.

Wat betaalt de patiënt voor de opvolging door het palliatieve zorgteam?

De begeleiding door het team is volledig terugbetaald.

Het is echter mogelijk dat er bepaalde bijkomende kosten worden aangerekend (bv. het persoonlijk aandeel (remgeld) voor eventueel gebruikte geneesmiddelen).

Het team moet de patiënt of een naaste vooraf altijd informeren over die mogelijke kosten.

Contacten

Eveline De Coster

Tel: +32(0)2 739 73 53

E-mail: eveline.decoster@riziv-inami.fgov.be

Afdeling revalidatie

E-mail: revalidatie@riziv-inami.fgov.be