print

Tegemoetkoming in de vervoerskosten van rolstoelpatiënten

Als u een rolstoelpatiënt bent die enkel vervoerd kan worden in een voertuig dat aangepast is voor het vervoer in uw rolstoel en behandeld wordt door een bepaald revalidatiecentrum of gespecialiseerd centrum, komt uw ziekenfonds tegemoet in uw vervoerskosten van en naar het centrum.

Op deze pagina:


Komt u in aanmerking voor tegemoetkoming in de vervoerskosten?

U komt enkel in aanmerking voor tegemoetkoming in de vervoerskosten van en naar het centrum, als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Wegens de aard en de ernst van uw aandoening kunt u enkel vervoerd worden in uw rolstoel en die rolstoel zelfs niet tijdelijk verlaten om plaats te nemen in een voertuig dat niet aangepast is voor rolstoelvervoer. U kunt dus enkel vervoerd worden in een voertuig dat aangepast is voor het vervoer in uw rolstoel. Het revalidatiecentrum of gespecialiseerd centrum dat u behandelt, moet dit aantonen door middel van eenmedisch verslag.
   

Wie mag instaan voor uw vervoer?

Als u zelf beschikt over een voertuig dat aangepast is voor het vervoer in uw rolstoel, kunt u beroep doen op iemand uit uw omgeving om in te staan voor uw vervoer. Daarnaast kunt u beroep doen op een taxibedrijf of op het revalidatiecentrum of het gespecialiseerd centrum dat u behandelt – als het centrum dat u behandelt vervoer aanbiedt in een voertuig dat aangepast is voor rolstoelvervoer. Ieder taxibedrijf dat rolstoelvervoer aanbiedt en dat bereid is om u te vervoeren, kan u vervoeren naar het revalidatiecentrum of het gespecialiseerd centrum. Het taxibedrijf moet niet geregistreerd of erkend zijn door ons.

Wat is het bedrag van de tegemoetkoming?

Het bedrag van de tegemoetkoming wordt berekend met onderstaande formule, op basis van een aantal regels : bedrag van de tegemoetkoming per km X afstand (in km)

Het taxibedrijf of het centrum dat u vervoert, mag aan u geen enkel supplement vragen bovenop het bedrag van de tegemoetkoming.

Wat moet u doen voordat u in aanmerking komt voor tegemoetkoming in de vervoerskosten?

U moet u richten tot het revalidatiecentrum of het gespecialiseerd centrum dat u behandelt.

Wat moet het revalidatiecentrum of gespecialiseerd centrum doen voordat u in aanmerking komt voor tegemoetkoming in de vervoerskosten?

Het revalidatiecentrum of gespecialiseerd centrum moet:

 • als het nog niet op de lijst van de centra staat waarvoor een tegemoetkoming in de vervoerskosten mogelijk is, een aanvraag indienen om ingeschreven te worden op die lijst. Gedetailleerde informatie hierover.
 • nagaan of u voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een tegemoetkoming van uw ziekenfonds
 • hetaanvraagformulier om tegemoetkoming in de kosten voor revalidatieverstrekkingen invullen en daarbij een medisch verslag voegen.
  Als u zich verplaatst in uw eigen aangepast voertuig, moet het centrum deze verplaatsingswijze vermelden en bij het aanvraagformulier de nodige documenten voegen die het bewijs leveren dat uw voertuig aangepast is voor het vervoer in uw rolstoel.
 • alle documenten (het aanvraagformulier, het medisch verslag en de documenten in geval van verplaatsing in uw eigen aangepast voertuig) indienen bij uw ziekenfonds. Als het ziekenfonds akkoord gaat, komt het tegemoet in uw vervoerskosten van en naar het centrum.
   

Wat moet u zelf bekostigen?

Het ziekenfonds komt tegemoet in uw vervoerskosten van en naar het centrum. Als u vervoerd wordt door een taxibedrijf of door het centrum dat u behandelt, geldt de derdebetalersregeling.

Het ziekenfonds komt enkel tegemoet in uw vervoerskosten van en naar het centrum, als maandelijks een formulier ingevuld en terugbezorgd wordt aan uw ziekenfonds. Er bestaan 2 modellen:

Het ziekenfonds komt enkel tegemoet in uw vervoerskosten van en naar het centrum, als de individuele factuur in de rubriek ‘vervoerskosten’ de juistepseudocodenummers vermeldt.

Contacten

Valérie De Meue

Tel: +32(0)2 739 79 64

E-mail: valerie.demeue@riziv-inami.fgov.be