Psychiatrische verzorgingstehuizen

Personen met een psychische stoornis of een verstandelijke handicap verblijven soms in een psychiatrisch verzorgingstehuis. Wat is het, wat is de precieze doelgroep zo’n verzorgingstehuis en wat kost het verblijf?

Wat is een psychiatrisch verzorgingstehuis?

 
Een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) is een collectieve woonvorm bestemd voor personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis of met een verstandelijke handicap.
 
De begeleiding van de bewoners wordt verzekerd door een multidisciplinair team (psychiaters, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, opvoeders, maatschappelijk werkers).
 
De begeleiding is intensiever dan in de initiatieven voor beschut wonen. De klemtoon van de begeleiding ligt op het behoud en het stimuleren van de mogelijkheden van de bewoners.
 

Wat is de doelgroep van een psychiatrisch verzorgingstehuis?

 
In een psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven 2 types bewoners:
  • personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis
  • personen met een mentale handicap. Voor deze groep zijn echter geen nieuwe opnames mogelijk
     
Het zijn personen die niet (meer) in een psychiatrisch ziekenhuis moeten worden verzorgd, omdat hun psychische problemen gestabiliseerd zijn.
 
Voor de meeste bewoners is het PVT hun definitieve verblijfsplaats. Een minderheid kan nog overstappen naar beschut wonen. Soms moeten bewoners, als hun ziektetoestand verslechtert, tijdelijk opnieuw opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis. 
 

Wat kost het verblijf in een psychiatrisch verzorgingstehuis?

 
Als patiënt betaalt u 41,38 EUR per dag (prijs sinds 4e trimester 2013) voor het verblijf in het PVT. Daarbij komt nog een bedrag van 1,20 EUR per dag voor de kostprijs van geneesmiddelen.
 

Staatstegemoetkoming
 

Deze kosten worden verminderd door de staatstegemoetkoming
 

Bijkomende tegemoetkoming
 

Sinds 1 juli 2009 tot en met 30 september 2013 voorzagen wij een bijkomende tegemoetkoming in de kostprijs van PVT van 4 EUR per verblijfsdag.
 
Vanaf 1 oktober 2013 is de bijkomende tegemoetkoming van 4 EUR per verblijfsdag vervangen door een nieuw systeem
 
 

Recent gewijzigde pagina's - Enhanced version of the out-of-the-box Content Query WebPart  Recent gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

 

Laatst aangepast op 29 augustus 2016