Overleg rond de psychiatrische patiënt in de thuissituatie

Sinds 1 april 2012 is regelgeving inzake het overleg rond de patiënt in de thuissituatie in werking getreden. Deze regelgeving volgt de therapeutische projecten op waarin gedurende 5 jaar op experimentele wijze de functie ‘overleg rond de patiënt’ ontwikkeld werd.


Vergoeding van deelname aan overleg, referentiepersoon en organisator van het overleg

De nieuwe regelgeving voorziet vergoedingen voor 3 prestaties:

  • deelname aan het overleg rond de patiënt
  • referentiepersoon
  • organisatie en coördinatie van het overleg

Daarnaast is ook een vergoeding voorzien voor de afhandeling van de administratie en facturatie van het overleg.

Overeenkomsten

Het Verzekeringscomité  sluit overeenkomsten af met:

  • de geïntegreerde dienst voor thuisverzorging van de betrokken zorgregio
  • indien in de betrokken zorgregio geen geïntegreerde dienst voor thuisverzorging erkend is: met een initiatief voor beschut wonen dat gefinancierd wordt voor psychiatrische thuiszorg of met een ziekenhuis.

Het Verzekeringscomité kan per zorgregio maximum 1 overeenkomst afsluiten. Deze overeenkomst moet de ganse zorgregio dekken.

Begeleidingsplan – Evaluatie

Voor deze patiënten moet een begeleidingsplan opgesteld worden.

Dit plan bevat:

Jaarlijks moeten gegevens met betrekking tot het overleg rond de psychiatrische patiënt voor 31 maart 2017 aan ons bezorgd worden aan de hand van een tussentijdse standaard-evaluatieformulier .

Facturatie

De Dienst of instelling waarmee een overeenkomst is gesloten, factureert het overleg rond de patiënt aan de hand van volgende standaardfactuur (bijlage 3 van de overeenkomst).
 
Voorbeeld van een ingevulde factuur

Meer informatie

 

Laatst aangepast op 27 februari 2018