print

Tegemoetkoming in de prijs van therapeutische elastische armkousen en handschoenen

Moet u armkousen, handschoenen of beide dragen wegens lymfoedeem of wegens vasculaire malformatie? Onder bepaalde voorwaarden komt uw ziekenfonds tegemoet in de prijs.

Op deze pagina:


Wat zijn de voorwaarden voor tegemoetkoming?

Uw ziekenfonds komt pas tegemoet als de volgende 5 voorwaarden vervuld zijn:

 • U hebt een specifiek medisch probleem: u heeft lymfoedeem of vasculaire malformatie waarvoor u een armkous en/of handschoen moet dragen.

 • Uw specialist heeft u armkousen en/of handschoenen voorgeschreven op bijlage 94. Dit zowel voor een 1ste voorschrift als voor een hernieuwing. Opmerking : enkel de volgende artsen-specialisten mogen de armkousen en/of handschoenen voorschrijven:
  • Arts-specialist in de heelkunde ;
  • Arts-specialist in de inwendige geneeskunde ;
  • Arts-specialist in de geriatrie ;
  • Arts-specialist in de gynaecologie-verloskunde ;
  • Arts-specialist in de fysiche geneeskunde en revalidatie ;
  • Arts-specialist in de radiotherapie-oncologie ;
  • Arts-specialist in de kindergeneeskunde ;
  • Arts-specialist in de dermato-venereologie ;
  • Arts specialist in de medische oncologie.

 • U neemt contact op met een erkende bandagist en koopt het materiaal bij deze erkende bandagist.

 • De armkousen en/of handschoenen staan op onze lijst van vergoedbare producten.

 • Opmerking : er is tegemoetkoming voor pasklare en voor op maat gemaakte armkousen en/of handschoenen. Voor een individueel vervaardigde armkous en/of handschoen is een akkoord nodig van de adviserende arts van het ziekenfonds. Het aanvraagdossier bestaat uit het medisch voorschrift opgemaakt door de arts-specialist, het gemotiveerde verslag van de verstrekker en een vastgelegd maatschema.

Welke stappen zijn er vóór de tegemoetkoming?

Uw ziekenfonds komt pas tegemoet nadat de volgende 5 stappen afgerond zijn:

 1. U raadpleegt uw specialist.

 2. Uw specialist geeft u een medisch voorschrift voor armkousen en/of armkousen wegens (=bijlage 94)

 3. U neemt contact op met een erkende bandagist die u de volledige informatie geeft over de verschillende soorten van armkousen en/of handschoenen en die u zal bijstaan bij het maken van de juiste materiaalkeuze.

  Belangrijk: is dat de armkous en/of handschoen voorkomt op onze lijst van vergoedbare producten. Tenzij u een maatwerkproduct nodig heeft.

 4. De erkende bandagist levert uw armkousen en/of handschoenen persoonlijk af en maakt een getuigschrift van aflevering (=bijlage 13) op.

 5. U dient uw medisch voorschrift samen met het getuigschrift van aflevering in bij uw ziekenfonds, waarna u de tegemoetkoming zal ontvangen.

Hoe vaak is er recht op tegemoetkoming ?

U heeft per kalenderjaar recht op slechts één van de volgende onderstaande combinaties per behandelend lidmaat :

 • Maximaal 2 armkousen zonder handschoen + 4 aparte handschoenen met of zonder vingers/vingeraanzetten;
 • Maximaal 3 armkousen met handschoen uit één stuk;
 • Maximaal 1 armkous met handschoen uit één stuk + 1 armkous zonder handschoen + 2 aparte handschoenen met of zonder vingers/vingeraanzetten.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming ?

Er zijn 8 verstrekkingen :

 • 654054 + 654076 (L + R) : armkous zonder handschoen;
 • 654172 + 654194 (L + R) : armkous met handschoen zonder vingers/vingeraanzetten in één stuk;
 • 654253 + 654275 (L + R) : handschoen zonder vingers/vingeraanzetten.
 • 654334 + 654356 (L + R) : handschoen met vingers/vingeraanzetten.

Afhankelijk van de type verstrekking en/of u de verstrekking(en) aankoopt bij een geconventioneerde verstrekker of een niet-geconventioneerde verstrekker verschilt de tegemoetkoming. Uw ziekenfonds of uw verstrekker kunnen u hierover alle informatie geven.

Contacten

Reglementering bandagisten

Heeft u inhoudelijke vragen over de overeenkomst of over de nomenclatuur, contacteer dan onze medewerkers van de medische directie:

E-mail: meddev@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2/739.70.99 (call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u.
Dinsdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Briefwisseling:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Overeenkomstencommissie Bandagisten
Galileelaan 5/01
1210 Brussel