Verzorging in gespecialiseerde centra en revalidatiecentra

Overzicht van tegemoetkomingen voor de verzorging in gespecialiseerde centra voor bepaalde ziekten en voor een aantal specifieke (revalidatie)begeleidingen.


De ziekteverzekering komt tussen in de kosten van verzorging in tal van gespecialeseerde centra en revalidatiecentra.

Verzorging in centra ingedeeld volgens ziekte

 
In een aantal gevallen kan u verzorging en een tegemoetkoming krijgen die verbonden is met bepaalde ziekten of aandoeningen. Die tegemoetkomingen vindt u dan onder het thema "ziekten".
 

Verzorging in centra voor specifieke (revalidatie)begeleiding

 
In andere gevallen kan u een tegemoetkoming kriijgen in de kosten van specifieke (revalidatie)begeleidingen. Die info vindt u onder dit thema. Het gaat dan over:
 

Verzorging en tegemoetkoming in kosten van toepassing op meerdere centra

U kan ook nog tegemoetkomingen krijgen in meerdere centra voor:


Onderzoeksproject oncologische revalidatie

Sinds september 2013 loopt in 15 ziekenhuizen een onderzoeksproject ‘Levenskwaliteitsverbetering en re-integratie van adjuvant behandelde vrouwen met borstkanker door middel van fysieke training en levensstijlbegeleiding’.

 

Laatst aangepast op 17 januari 2019