print

Transgenderzorg: Onze tegemoetkoming in de kosten van een begeleiding in een gespecialiseerd centrum

Het is mogelijk dat uw geboortegeslacht niet overeenkomt met uw gender zoals u dat ervaart of uitdrukt.

Als transgender persoon kan u terecht bij een centrum voor transgenderzorg. U vindt er hulp in verband met uw genderidentiteit, genderexpressie of genderdysforie.

We komen tegemoet in de kosten van die begeleiding in een van de centra waarmee we een overeenkomst hebben gesloten.

Op deze pagina:

Wie kan terecht bij een gespecialiseerd centrum voor transgenderzorg?

U kan zich tot een centrum voor transgenderzorg richten als u op zoek bent naar medische en/of psychosociale hulp in verband met:

 • genderidentiteit: de intieme perceptie die u over uw eigen gender heeft.
 • genderexpressie: de manier waarop u uzelf en uw genderidentiteit uitdrukt, aan de hand van bijvoorbeeld uw gedrag, kleding, stemgebruik, lichaamstaal, etc.
 • genderdysforie: het gevoel van ongemak (zowel fysiek als mentaal), veroorzaakt door het verschil tussen uw genderidentiteit en uw geboortegeslacht.

Wat kan een gespecialiseerd centrum voor transgenderzorg u bieden?

Het centrum biedt u een medische en/of psychosociale begeleiding. Deze begeleiding gebeurt in het kader van minstens drie van de volgende doelstellingen:

 • Klinische en wetenschappelijke competenties ter beschikking stellen om:
  • een volledige balans op te stellen van het contrast tussen uw genderidentiteit of genderexpressie en uw geboortegeslacht, samen met u, en indien nodig uw omgeving;
  • te bepalen of een zorgprogramma aangewezen is.
    
 • Onderzoekenof u aan genderdysforie lijdt. Als dat zo is, de diagnose stellen of bevestigen en de oorzaken en de gevolgen op uw leven onderzoeken.
   
 • Informeren en adviseren over bestaande genderbevestigende behandelingen. In het bijzonder over hormonale, medicamenteuze en heelkundige behandelingen; alsook de aard van die behandelingen, de vereiste therapietrouw, de te verwachten effecten en ongewenste effecten.
   
 • Geschikte behandelingen voorschrijven, coördineren en opvolgen.
   
 • Psycho-educatie aanbieden zodat u:
  • bepaalde moeilijkheden die genderdysforie met zich kan meebrengen in uw dagelijkse leven kan overwinnen;
  • en/of leert omgaan met de genderbevestigende behandeling en de gevolgen ervan.
    
 • Doorverwijzen naar een ziekenhuis waar de genderbevestigende operatie kan worden uitgevoerd, in het geval dat een gendersbevestigende operatie aangewezen is en het ziekenhuis waartoe het centrum behoort die ingreep niet verricht. Het centrum legt contact met dit ziekenhuis en organiseert samen de zorgverlening: inplannen preoperatief gesprek, raadplegingen bij de chirurg, heelkundige ingreep....
   
 • Ondersteuning en advies bieden indien financiële obstakels het inplannen van chirurgische interventies bemoeilijken.

Om deze taken uit te voeren, beschikken de centra over multidisciplinaire teams die zijn samengesteld uit artsen, psychologen, seksuologen, maatschappelijk werkers  encasemanagers (uw eerste aanspreekpunt in het centrum en coördinator van de verschillende elementen van de begeleiding).

Waarop kan u aanspraak maken tijdens uw begeleiding?

Naast de raadplegingen bij de artsen van het centrum en de medische opvolging van de behandelingen die door de artsen worden ingesteld, kan u aanspraak maken op een tussenkomst voor:

Psychosociale begeleidingszittingen

Tijdens uw volledige begeleiding in een gespecialiseerd centrum voor transgenderzorg, kan u een tussenkomst ontvangen voor 40 psychosociale begeleidingszittingen in totaal (individueel, familiaal en in groep):

 • maximum 30 zittingen indien u jonger bent dan 16 jaar;
 • maximum 25 zittingen indien u 16 jaar oud bent of ouder.

Indien u de 30 zittingen vóór uw 16de verjaardag heeft opgebruikt, zal u vanaf de leeftijd van 16 jaar slechts voor 10 zittingen een tussenkomst kunnen ontvangen.

Binnen dit totaal van 40 begeleidingszittingen kan u een tussenkomst ontvangen voor:

 • maximum 5 familiale zittingen
 • maximum 5 groepszittingen

Deze zittingen kunnen slechts een beperkt aantal keer per kalenderjaar vergoed worden:

 • Tijdens het eerste kalenderjaar van uw begeleiding: maximum 12 zittingen
 • Tijdens het tweede kalenderjaar van uw begeleiding en de jaren erna: maximum 8 zittingen per jaar

► Kreeg u in het eerste kalenderjaar van uw begeleiding een tussenkomst voor 8 zittingen of minder? Dan kan u tijdens het tweede kalenderjaar van uw begeleiding een tussenkomst ontvangen voor maximum 12 zittingen.

 • Gedurende éénzelfde kalenderjaar kan u een tussenkomst krijgen voor maximaal 2 familiale zittingen
 • Het maximumaantal groepszittingen van 5 kan u vrij spreiden over de volledige periode van begeleiding

1 preoperatief en 1 postoperatief gesprek

Indien u een genderbevestigende operatie ondergaat, kan u een tussenkomst ontvangen voor:

 • 1 preoperatief gesprek (voor de operatie), indien u kandidaat bent voor een genderbevestigende operatie
 • 1 postoperatief gesprek, na de genderbevestigende operatie.

Er kan alleen een gesprek worden georganiseerd door het centrum dat zich in het ziekenhuis bevindt waar de genderbevestigende operatie wordt uitgevoerd.

Gedurende éénzelfde dag kan u een tussenkomst ontvangen voor vergoeden we maximaal:

 • ofwel 2 individuele psychosociale zittingen,
 • ofwel 1 individuele psychosociale zitting en 1 (pre- of postoperatief) gesprek,
 • ofwel 1 familiale psychosociale zitting,
 • ofwel 1 psychosociale groepszitting.

Een medicamenteuze behandeling die de gonadoliberine-analogen (hormonale behandeling) dekt vóór uw 21e verjaardag.

Tijdens uw begeleiding in het gespecialiseerde centrum kan u ook een tussenkomst ontvangen voor een medicamenteuze behandeling die de gonadoliberine-analogen (hormonale behandeling) dekt vóór uw 21e verjaardag.

Hoe krijgt u een tegemoetkoming? 

Neem contact op met een van de centra uit de lijst van de geconventioneerde centra voor transgenderzorg.

Het gespecialiseerde centrum zal:

 1. nagaan of u voldoet aan de voorwaarden om een tussenkomst te ontvangen van uw ziekenfonds en het medisch verslag  invullen waarin die voorwaarden zijn opgenomen;
 2. het formulier om onze tegemoetkoming in de kosten van de verstrekkingen betreffende die begeleiding aan te vragen invullen;
 3. deze 2 documenten naar uw ziekenfonds versturen.

Indien uw ziekenfonds akkoord gaat, kan het gespecialiseerde centrum instaan voor uw begeleiding.

Wat betaalt u voor die begeleiding?

U betaalt enkel het persoonlijk aandeel (remgeld) dat is vastgesteld voor elke verstrekking die door het geconventioneerde centrum wordt verricht: individuele of familiale psychosociale begeleidingszitting, groepsbegeleidingszitting, pre- of postoperatief gesprek en geneesmiddelenforfait.

Voor de raadplegingen bij de arts van het centrum en bepaalde behandelingen waarvoor eventueel een hospitalisatie nodig is, betaalt u ook een persoonlijk aandeel. ​

Contacten

Evi Declercq

Tel: +32(0)2 739 71 97

E-mail: evi.declercq@riziv-inami.fgov.be