print

Vrouwelijke genitale verminking: medische en psychosociale begeleiding in een gespecialiseerd centrum – Heelkunde

Bent u een vrouw en hebt u genitale verminking ondergaan? Dan kunt u medische, paramedische, psychologische en sociale begeleiding krijgen door een centrum met een RIZIV-overeenkomst. Het centrum kan u ook adviseren en de passende medische verzorging voorschrijven. In sommige gevallen kan het centrum een operatie voor de reconstructie van de clitoris uitvoeren.

Op deze pagina:

Tot wie richten die centra zich?

Als u een niet-therapeutische ingreep hebt ondergaan die letsels aan de genitaliën heeft veroorzaakt, dan kunt u begeleiding en in sommige gevallen een reconstructieve operatie krijgen door een centrum met een RIZIV-overeenkomst.

U moet minstens:

  • 14 jaar oud zijn voor de medische en psychosociale begeleiding
  • 18 jaar oud zijn voor de reconstructieve operatie.

U mag enkel een reconstructieve operatie ondergaan als u op voorhand medische en psychosociale begeleiding hebt gekregen (minstens 5 sessies).

Wat bieden de centra aan?

Het centrum van uw keuze kan u begeleidingssessies geven. Die sessies duren 1 uur. U kunt er maximaal 25 krijgen. Die sessies kunnen het volgende omvatten:

  • een multidisciplinair bilan
  • informatie over genitale verminking, de daaraan verbonden gevolgen en hun behandeling
  • een geïndividualiseerd zorgplan, met inbegrip van het multidisciplinair overleg over een eventuele heelkundige ingreep voor de reconstructie van de clitoris
  • een seksuologische en psychologische therapie die aan uw behoeften is aangepast
  • hulp bij het vervullen van de administratieve formaliteiten die nodig zijn voor het goede verloop van uw geïndividualiseerd zorgplan
  • informatie over de wetgeving.

Het centrum kan ook de operatie voor de reconstructie van de clitoris uitvoeren, als die uitvoerbaar en gewenst is.

Hoe kunt u aanspraak maken op de begeleiding en de eventuele operatie voor de reconstructie van de clitoris door een centrum?

U moet zich richten tot een centrum dat vermeld is op de lijst van RIZIV-centra met overeenkomst.

Wat moet het centrum doen om u te begeleiden?

Het centrum moet:

Het formulier wordt automatisch een goedgekeurd wanneer de adviserend arts van uw ziekenfonds binnen de 15 dagen  na ontvangst van de documenten geen weigering meedeelt. Dan kan het gespecialiseerde centrum zorgen voor uw begeleiding of een reconstructieve operatie uitvoeren.

Hoeveel betaalt u?

U betaalt enkel uw ambulant persoonlijk aandeel (het ‘remgeld’) voor:

  • de medische en psychosociale begeleiding
  • de reconstructieve operatie, als die is uitgevoerd.

 

Contacten

Evelien Claes

Tel: +32(0)2 739 73 70

E-mail: evelien.claes@riziv-inami.fgov.be