Palliatief forfait en "palliatief statuut"

Palliatieve zorg is, als medisch-verpleegkundige discipline, gegroeid vanuit een bezorgdheid om kwalitatieve zorg en omkadering te bieden aan ongeneeslijk zieke of terminale patiënten. Aan patiënten met een ‘palliatief statuut’ betaalt het ziekenfonds het ‘palliatief forfait’.  


Wat is het ‘palliatief forfait’?

Het ‘palliatief forfait’ is een bijkomende tegemoetkoming voor geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen die palliatieve thuispatiënten zelf (gedeeltelijk) moeten bekostigen.

Wie heeft recht op het ‘palliatief forfait’?

Om recht te hebben op het ‘palliatief forfait’ moet een patiënt het ‘palliatief statuut’ hebben. Als huisarts kunt u nagaan of dat het geval is via het  formulier ‘Medische kennisgeving’ . Doe dat in overleg met de patiënt en zijn familie.

Hoe het ‘palliatief forfait’ aanvragen?

Als huisarts vraagt u het ‘palliatief forfait’ voor de patiënt aan. U doet dat als volgt:

- U vult het formulier ‘Medische kennisgeving’ in.

- U stuurt het formulier naar de adviserend arts van het ziekenfonds van de patiënt.

Als de patiënt aan de voorwaarden voldoet, dan krijgt hij het ‘palliatief statuut’. De betaling van het ‘palliatief forfait’ volgt dan na kennisname door de adviserend arts.

Belangrijk: U kunt één verlenging aanvragen als de patiënt niet overleden is na afloop van de 30 dagen. De 2e betaling van het ‘palliatief forfait’ volgt opnieuw na ontvangst van het formulier ‘Medische kennisgeving’.

Hoeveel bedraagt het ‘palliatief forfait’?

Het forfait bedraagt 686,24 EUR (jaarlijks indexering).

Bijkomende voordelen voor patiënten met het ‘palliatief statuut’?

Als huisarts, verpleegkundige of kinesitherapeut moet u weten dat patiënten met het ‘palliatief statuut’ bovendien geen persoonlijk aandeel (remgeld) moeten betalen voor:

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 11 juni 2020