print

Respijteenheden voor jonge patiënten met een ernstige ziekte. Reglementering van toepassing tot en met 31 december 2018

De 6de staatshervorming heeft de bevoegdheden met betrekking tot de respijteenheden overgeheveld van het federaal niveau naar de deelentiteiten. Gedurende een overgangsperiode (van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2018) is de oude Riziv-reglementering met betrekking tot deze centra verder uitgevoerd, maar in naam en voor rekening van de deelentiteiten.

De oude Riziv-reglementering was dus van toepassing tot en met 31 december 2018.

Op deze en volgende pagina’s vindt u informatie over de voorwaarden voor tegemoetkoming van de ziekteverzekering tot en met 31 december 2018.

Op deze pagina:

Tot wie richten de respijteenheden zich?

Respijteenheden ontvangen patiënten jonger dan 19 jaar met een ziekte met één of meerdere van deze kenmerken:

  • ziekten die kunnen leiden tot een vroegtijdig overlijden als de behandeling mislukt;
  • ziekten die onvermijdelijk tot een vroegtijdig overlijden leiden;
  • ziekten die evolueren, soms over lange periodes, zonder kans op genezing;
  • ziekten die de patiënt nog kwetsbaarder maken door de risico's op ernstige complicaties te doen toenemen.

De jonge patiënt moet thuis worden verzorgd en moet er een frequente en noodzakelijke verzorging krijgen.

Wat beoogt de opvang in een respijteenheid?

De respijteenheden streven er vooral naar de ouders en de onmiddellijke omgeving een rustmoment te bieden tijdens de periode waarin het kind thuis wordt verzorgd, door het kind te ontvangen voor een kort verblijf met medische zorg.

Tijdens het verblijf verzekeren de respijteenheden de voortzetting van de gespecialiseerde verzorging die de patiënt nodig heeft.

Wat bieden de respijteenheden?

Ze ontvangen jonge patiënten voor een verblijf van minstens 1 dag en 1 nacht, tot 32 dagen en nachten in totaal, per periode van 1 jaar.

De eenheden bieden hun patiënten een aangename omgeving en scheppen een familiale sfeer of de sfeer van een vakantiecentrum. Er worden activiteiten op maat van hun leeftijd en gezondheid georganiseerd. Ze geven ze de kans om deel te nemen aan groepsactiviteiten of alleen iets te doen, in alle intimiteit.

Om de voortzetting van de zorg te garanderen, nemen ze contact op met de behandelende artsen van hun patiënten en plannen ze samen de behandeling tijdens het verblijf in de eenheid. Indien nodig nemen ze ook contact op met de andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen of een thuiszorgdienst, kinesitherapeuten, logopedisten, inrichtingen voor functionele revalidatie enz. Een verpleegkundige aanwezigheid is 24u/24 en 7d/7 verzekerd.

Hoe kunt u gebruikmaken van een respijteenheden?

De behandelende arts van de patiënt moet de revalidatie voorschrijven. Wend u als ouder van de patiënt tot een centrum uit de lijst van respijteenheid die bij ons (RIZIV) zijn geconventioneerd.

Wat moet de respijteenheid doen om de jonge patiënt op te vangen?

De eenheid moet: 

Als uw ziekenfonds akkoord gaat, kan een eenheid uw kind opvangen.

Wat betaalt u voor het verblijf van uw kind in respijteenheden?

U betaalt uw persoonlijk aandeel (het “remgeld”) per dag in de respijteenheid .

Contacten

Afdeling revalidatie

E-mail: revalidatie@riziv-inami.fgov.be