print

De nomenclatuur van de kinesitherapie

De kinesitherapie is opgenomen in artikel 7 van nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. Hieronder vindt u de volledige tekst van de nomenclatuur van de kinesitherapie, de toelichting bij die nomenclatuur alsook de testen voor de aandoeningen van de F-lijst en de zware aandoeningen.

Op deze pagina:


De nomenclatuur

Nomenclatuur van de kinesitherapieverstrekkingen (volledige tekst)

Lijsten met specifieke aandoeningen

Testen voor de aandoeningen van de F-lijst

‘Fa’-aandoeningen

Toelichting van de berekening in geval van een letsel aan de hand

‘Fb’-aandoeningen

Zware aandoeningen

Interpretatieregels van de nomenclatuur

Interpretatieregels verduidelijken elementen of begrippen uit de nomenclatuur van de kinesitherapieverstrekkingen. Die regels zijn het resultaat van een overleg tussen de vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten en die van de ziekenfondsen.

Vragen en antwoorden over de nomenclatuur

Vragen en antwoorden verduidelijken bepaalde punten van de nomenclatuur van de kinesitherapieverstrekkingen. Die antwoorden zijn het resultaat van een overleg tussen de vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten en die van de ziekenfondsen.

Verbod tot cumulatie van de kinesitherapieverstrekkingen en de verstrekkingen van andere sectoren

De kinesitherapieverstrekkingen kunnen niet via artikel 7 van de nomenclatuur worden aangerekend wanneer er al kinesitherapieverzorging via andere bronnen wordt aangerekend, namelijk in het kader van fysiotherapie of van Centra voor ambulante revalidatie (CAR’s).

Let op die cumulatieverboden om problemen met de terugbetaling van de kinesitherapieverstrekkingen te voorkomen.

Contacten

Regelgeving inzake kinesitherapie

Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: kinenom@riziv-inami.fgov.be